Korrosionsbeskyttelse med elektrolyse og Korrokat®

Med tiden vil galvaniseret stål, rustfrit stål, kobber og plast korrodere eller afgive uønskede stoffer til vandsystemet, så I får rødt vand. Løbende rensning og korrosionsbeskyttelse vil forlænge anlæggets levetid, reducere udledningen af uønskede stoffer og sikre, at I undgår driftsproblemer.

Beskyt jeres vandsystemer mod korrosion

I kan beskytte jeres anlæg med løbende rensning og korrosionsbeskyttelse. Med den rette rådgivning i designfasen sparer I mange udgifter til drift og vedligeholdelse af vandsystemet.

Elektrolyseanlæg Type MES til rørsystemer

MES er et fleksibelt elektrolyseanlæg, der er beregnet til varmt brugsvand til ejendomme med op til 320 lejligheder. Selve elektrolyseprocessen finder sted i en lille reaktor på cirka fem liter. Anlægget er fleksibelt, og op til fire reaktorer kan kobles sammen og styres fra et kontrolsystem. Anlægget har automatisk udslamning og kan serviceres uden at afbryde vandforsyningen. Med anlægget minimeres slam- og kalkproduktionen. MES kan tilsluttes et CTS-anlæg, og driften kan fjernovervåges med datalogger.

Elektrolyseanlæg Type BES til rør og beholdere

Elektrolyseanlægget Type BES beskytter beholdere og rørsystemer med varmt og koldt brugsvand mod korrosion. Anlægget danner et beskyttelseslag i rørsystemet, som passer på beholderen. Anlægget er udviklet til brug i beholdere og er et optimeret elektrolysesystem med væsentligt forbedret styring. Det leveres i tre forskellige udgaver, der alle er forbrugsstyrede, og anlægget kan tilsluttes en impulsgivende vandmåler (standard er 1 impuls pr. 10 liter).

Korrokat®-anlæg til katodisk beskyttelse

Korrokat® er et anlæg til katodisk beskyttelse af varmtvandsbeholder med påtrykt strøm og uopløselige anoder. De permanente anoder består af titantråd med en overfladebelægning. Korrokat®-anæggets centrale del - kontrolenheden - er en elektronisk styring med en mikroprocessor, der forsyner de permanente anoder med lavspændt strøm. Korrokat®-anlægget er konstrueret, så det kræver mindst mulig tilsyn og vedligeholdelse. Anlæg, der tidligere har været monteret med elektrolyse eller korrolyse type BES, som beskytter både varmtvandsbeholder og rørsystem, kan ombygges og ændres til et Korrokat®-anlæg. Korrolyse type BES kan ændres billigt, da den uopløselige titantråd allerede er en del af systemet. Elektrolyseanlæg kan også ændres; strømforsyningen genanvendes, men den uopløselige titantråd monteres i beholderen. Etableringsomkostningerne er lidt højere ved elektrolyseanlæg, men erfaringen viser, at tilbagebetalingstiden er fornuftig. Og det er en god besparelse fremadrettet i stedet for en beholder med en opløselig magnesiumanode.

Del