Korrosionsbeskyttelse med elektrolyse

Med tiden vil galvaniseret stål, rustfrit stål, kobber og plast korrodere eller afgive uønskede stoffer til vandsystemet. Løbende rensning og korrosionsbeskyttelse vil forlænge anlæggets levetid, reducere udledningen af uønskede stoffer og sikre, at I undgår driftsproblemer.

Beskyt jeres vandsystemer mod korrosion

I kan beskytte jeres anlæg med løbende rensning og korrosionsbeskyttelse. Med den rette rådgivning i designfasen sparer I mange udgifter til drift og vedligeholdelse af vandsystemet.

Elektrolyseanlæg Type MES

MES er et fleksibelt elektrolyseanlæg, der er beregnet til varmt brugsvand til ejendomme med op til 320 lejligheder. Selve elektrolyseprocessen finder sted i en lille reaktor på cirka fem liter. Anlægget er fleksibelt, og op til fire reaktorer kan kobles sammen og styres fra et kontrolsystem. Anlægget har automatisk udslamning og kan serviceres uden at afbryde vandforsyningen. Med anlægget minimeres slam- og kalkproduktionen. MES kan tilsluttes et CTS-anlæg, og driften kan fjernovervåges med datalogger.

Elektrolyseanlæg Type BES

Elektrolyseanlægget Type BES beskytter beholdere og rørsystemer med varmt og koldt brugsvand mod korrosion. Anlægget danner et beskyttelseslag i rørsystemet, som passer på beholderen. Anlægget er udviklet til brug i beholdere og er et optimeret elektrolysesystem med væsentligt forbedret styring. Det leveres i tre forskellige udgaver, der alle er forbrugsstyrede, og anlægget kan tilsluttes en impulsgivende vandmåler (standard er 1 impuls pr. 10 liter).

Del