Bekæmpelse af legionella i ejendomme

Vi tilbyder gennemgang af varmtvandssystemer, vandanalyser og leverer systemer til bekæmpelse af legionella.

Undgå legionella i vandsystemet

Når vi gennemgår varmtvandssystemet, kan vores specialister udpege, hvilke tiltag der skal til for at minimere risikoen for legionella. Hvis vi finder legionellabakterier, skal kølevandssystemet og vandbehandlingsanlægget gennemgås og revurderes. Hvis niveauet af legionella er højt, bør I overveje egentlig legionellabekæmpelse. Legionella kan ofte forebygges ved at dimensionere vandsystemerne rigtigt, men det er vigtigt at tage legionellaprøver regelmæssigt, så niveauet ikke kommer ud af kontrol.

Fuld beskyttelse med medicalbruser

T-Safe® Medicinalbruser

T-Safe® Medicinalbruser fra Tandrup Water Solutions giver 100 pct. beskyttelse imod legionellabakterier. Bruserens velafprøvede membran-filter, tilbageholder effektivt alle bakterier. Dette er en hurtig 'her-og-nu'-løsning på problemet, også kaldet "point-of-use-filtrering". Filteret holder i tre måneder og har indbygget vandsparer, som giver lave driftsomkostninger.

Effektiv bekæmpelse med chlordioxid

Det er muligt at behandle det varme brugsvand med bakteriedræbende midler. Dosering af chlordioxid til vandet er en af de mest effektive metoder til effektiv bekæmpelse af legionella. Desinfektionssystemet Oxiperm fra Grundfos er et kompakt system, der er nemt at betjene. Installationen kan gennemføres uden at afbryde ejendommens vandforsyning. 

Anlæggets produktion af chlordioxid er omfattet af Biocidforordningen. Vores anlæg til legionellabekæmpelse lever op til alle gældende regler, og vi anvender kun godkendte leverandører af kemikalier.

UV-anlæg til bekæmpelse af legionella

Hvis I ønsker løbende reduktion af legionella, kan I installere et VA-godkendt UV-anlæg på brugsvandssiden i varmtvandsinstallationen. UV-anlægget ødelægger DNA i legionallabakterierne ved hjælp af UV-lys. Det forhindrer bakterien i at reproducere sig selv, og de kan herefter betragtes som uskadelige og vil hurtigt forgå. Med UV-anlægget er I ikke garanteret et 100% legionellafrit varmtvandssystem, men anlægget kan være med til at forhindre spredning i systemet og nedsætte risikoen for legionella hos slutbrugeren. 

Del