Bekæmpelse af legionella i ejendomme

Legionellabakterier kan føre til den frygtede legionærsyge. Derfor gennemgår vi varmtvandssystemer, tager prøver, foretager analyser og leverer løsninger, der bekæmper legionella. Legionella kan blandt andet bekæmpes med klordioxid, legionellafilter og UV-lys.

Undgå legionella i vandsystemet

Når vi gennemgår varmtvandssystemet, kan vores specialister udpege, hvilke tiltag der skal til for at minimere risikoen for legionella. Hvis vi finder legionellabakterier, skal kølevandssystemet og vandbehandlingsanlægget gennemgås og revurderes. Hvis niveauet af legionella er højt, bør I overveje egentlig legionellabekæmpelse. Legionella kan fx bekæmpes med klordioxid, legionellafilter eller UV-lys. Legionella kan forebygges ved at dimensionere vandsystemerne rigtigt, men det er vigtigt at tage legionellaprøver regelmæssigt, så niveauet ikke kommer ud af kontrol.

Legionellaanalyser

Krüger tilbyder løbende prøveudtagninger og laboratoriekontrol af vandkvaliteten. En fast aftale om prøveudtagning hvert halve eller hele år sikrer, at en eventuel bakterieopblomstring bliver opdaget hurtigt. Dermed kan I få sikkerhed for, at alt er i orden, og kan ved at følge de anbefalede procedurer sikre, at der er dokumentation for det. Ved prøveudtagning udtager vi én eller flere vandprøver, som vi sender til et akkrediteret laboratorium, hvor kimtallet for legionella bestemmes. Den konkrete fremgangsmåde afhænger af, om I ønsker oplysninger om systemets sundhedstilstand generelt eller en målrettet måling på et enkelt tappested. Vi sender resultatet af analysen, så snart det foreligger fra laboratoriet, typisk efter 14 dage. Den lange ventetid skyldes, at legionella er meget langsomtvoksende på agarplader. Derfor er man nødt til at vente mindst 11-12 dage for at være sikker på, at legionella ikke forekommer.

Fuld beskyttelse med T-Safe® legionellafilter

T-Safe® medicinalbruser
T-Safe® medicinalbruser

T-Safe® legionellafilter fra Tandrup Water Solutions giver 100 pct. beskyttelse imod legionellabakterier. T-Safe® velafprøvede legionellafilter eller membranfilter, tilbageholder effektivt alle bakterier. T-Safe® er en hurtig 'her-og-nu'-løsning på problemet, også kaldet "point-of-use-filtrering". Legionellafilteret i T-Safe® holder i tre måneder og har indbygget vandsparer, som giver lave driftsomkostninger.

T-Safe® filtre fåes i forskellige modeller:

Bekæmpelse af legionella med desinfektionsanlæg - klordioxid

Desinfektionsanlægget Oxiperm fra Grundfos - dosering af klordioxid
Desinfektionsanlægget Oxiperm fra Grundfos - dosering af klordioxid

Det er muligt at behandle det varme brugsvand med et desinfektionsanlæg med bakteriedræbende midler som fx klordioxid. Dosering af klordioxid til vandet er en af de mest effektive metoder til at bekæmpe legionella. Desinfektionsanlægget Oxiperm fra Grundfos producerer klordioxid. Det er et kompakt desinfektionsanlæg, der er nemt at betjene. Installationen af desinfektionsanlægget kan gennemføres uden at afbryde ejendommens vandforsyning. Ved installation af et Oxiperm-anlæg, der både dræber legionella og fjerner biofilmen, hvor bakterievæksten forekommer, følger der en serviceaftale med, så vandkvaliteten dokumenteres løbende. 

Desinfektionsanlæggets produktion af klordioxid er omfattet af Biocidforordningen. Vores desinfektionsanlæg til legionellabekæmpelse med klordioxid lever op til alle gældende regler, og vi anvender kun godkendte leverandører af kemikalier.

Bekæmpelse af Legionella med desinfektion - uden håndtering af kemikalier!

Minimal service uden kemikalier - kun påfyldning af salt.

Desinfektion med aktivt klor er en meget effektiv metode til at bekæmpe legionella. Desinfektionsanlægget BacTerminator Safe producerer aktivt klor og doserer det løbende. Der skal ikke håndteres kemi, kun salt! Desinfektionsanlægget er nemt at betjene og hurtigt at installere.

Bekæmpelse af legionella med desinfektionsanlæg - UV-lys

Desinfektionsanlæg med UV-lys
Desinfektionsanlæg med UV-lys

Hvis I ønsker løbende reduktion af legionella, kan I installere et VA-godkendt UV-anlæg på brugsvandssiden i varmtvandsinstallationen. Desinfektionsanlægget ødelægger DNA i legionallabakterierne ved hjælp af UV-lys. Det forhindrer bakterierne i at reproducere sig selv, og de kan herefter betragtes som uskadelige og vil hurtigt forgå. Med UV-anlægget er I ikke garanteret et 100% legionellafrit varmtvandssystem, men desinfektionsanlægget kan være med til at forhindre spredning i systemet og nedsætte risikoen for legionella hos slutbrugeren. 

Del