Rensning, afkalkning og afsyring af vandsystemer

Kalk på spiralerne kan give et merforbrug på 10 pct. på varmeregnskabet. Ved at rense, afsyre eller afkalke jeres varmesystem mindskes slitagen, og det kan overføre varmen langt mere effektivt til gavn for miljø og økonomi. 

Afsyring af varmevekslere

Hvis I får afsyret jeres varmevekslere, undgår I slam, smuds, pakningsrester og stenbelægninger i varmevekslerne. Afsyringen kan foretages, så længe det er muligt at opnå cirkulation og det er en god ide at få det gjort med jævne mellemrum. Når det gælder pladevarmevekslere og vandvarmere med gennemstrømning, bør afsyring normalt ske en gang om året, mens rørvarmevekslere bør afsyres hvert 2.-3. år, afhængig af den lokale vandkvalitet.

Rensning af varmtvandsbeholdere

Hvis der er god tilgang til jeres varmebeholder, renser vi den mekanisk og højtryksspuler den efterfølgende. Vi anbefaler kemisk udsyring, hvis vi ikke kan få fysisk adgang til varmebeholderen, eller hvis den har fastmonterede spiraler. 

Andre serviceydelser

Vi tilbyder andre serviceydelser som: 

  • at overbruse med klor
  • at bortskaffe den fjernede kalk til miljørigtig genbrug
  • at overbruse varmelegemer med syre
  • at udskifte udslamningsventil/bundhane
  • at udskifte automatudlufter
  • at udskifte sikkerhedsventiler

Video om rensning, afkalkning og afsyring

Se hvordan en rensning, afkalkning og afsyring af varmtvandsbeholder og centralvarmeveklser foregår, og hvordan beholderen ser ud før og efter vores besøg.

Del