Afløbsteknik - rådgivning til forsyninger og kommuner - Krüger A/S
Kontakt
Krüger A/S

Hovedkontor:
Gladsaxevej 363
DK-2860 Søborg

Tlf: +45 3969 0222
Fax: +45 3969 0806

E-mail: kruger@kruger.dk

-----------------------------

>> Andre afdelinger

Krüger Aquacare

Fabriksparken 50
DK-2600 Glostrup

Tlf: +45 4345 1676
Fax: +45 4345 3524

E-mail: aquacare@kruger.dk
Hjemmeside

-----------------------------

>> Servicetelefon

Genveje

Følg os på

Afløbsteknik og regnvandshåndtering

I tæt parløb matcher vi dine udfordringer med vores viden inden for alle områder af afløbsteknik, regnvandshåndtering og klimatilpasning.

Krüger sikrer gennem grundige analyser, at kommende ændringer og nye tiltag i regnvands- og spildevandssystemet er integrerede, gennemtænkte og holdbare, da vi altid vurderer vores løsninger i forhold til oplandet, renseanlægget og økonomien.

På baggrund af et solidt overblik over afløbssystemet og dets samspil med recipienter, afdækker vi behovet for klimatilpasning, kloakrenovering og kloakfornyelse samt optimering af forsyningsstrukturen. Vi løser opgaver omkring planlægning , projektering, leverancer, entrepriseudbud samt byggetilsyn, service og drift af afløbstekniske anlæg.

Nyheder