Ydelser og produkter
Kontakt
Krüger A/S

Hovedkontor:
Gladsaxevej 363
DK-2860 Søborg

Tlf: +45 3969 0222
Fax: +45 3969 0806

E-mail: kruger@kruger.dk

-----------------------------

>> Andre afdelinger

Krüger Aquacare

Fabriksparken 50
DK-2600 Glostrup

Tlf: +45 4345 1676
Fax: +45 4345 3524

E-mail: aquacare@kruger.dk
Hjemmeside

-----------------------------

>> Servicetelefon

Genveje

Følg os på

Ydelser og produkter

Bredt program af standardløsninger

Vandbehandling, vandrensning og spildevandsrensning med kort leveringstid og i høj kvalitet

Krügers specialister har særlig stor viden om netop vand, da vi i Danmark er 440 medarbejdere, der beskæftiger sig med hele vandcyklusen. Vi er en del af Veolia-koncernen, der har mere end 600 patenter. Vores viden og løsninger giver værdi for virksomheder med vandkvalitet, besparelser og spildevand på agendaen.

Industriel procesvandsbehandling

Blødgøringsanlæg til restauranter, storkøkkener, private m.fl.

Vandbehandling til laboratorier

Farmaceutisk vand

Industrirens, afsyring, dekontaminering og passivering

Vandbehandlingsanlæg til private

Beskyttelse af brugsvandssystemer med elektrolyse

Katodisk beskyttelse af stålkonstruktioner

Kemi til vandbehandling

Legionellabekæmpelse

Doseringspumper og tavler

Spildevandsbehandling

Udlejning af vandbehandlingsanlæg

Forureningsoprensning

Vejsalt og blødgøringssalt