Blødgøring af vand - blødgøringsanlæg

Med et blødgøringsanlæg slipper I for mange af de kalkaflejringer, der skaber problemer i ejendommens rør og varmtvandsinstallationer. Blødgøring mindsker generne for beboerne og reducerer mængden af kemikalier fra afkalkningsmiddel, vaskepulver mv. Blødgøring er en effektiv, billig og miljørigtig løsning. 

Stop kalken med blødgøring

Vandværksvand indeholder en række mineralsalte, som giver aflejringer i varmesystemer og på de ting, som kommer i berøring med vandet. Det kan I slippe for med et afkalkningsanlæg, der sørger for blødgøring af vandet. Et afkalkningsanlæg, også kaldet et blødgøringsfilter, er den mest simple og mest udbredte metode til blødgøring af vandet, fordi det fjerner de salte, vi ofte omtaler som kalk.

Blødgøring af varmt og koldt drikkevand

Delta-p er et fuldautomatisk, driftssikkert blødgøringsanlæg som findes i forskellige størrelser og kan kombineres til at opnå enhver ønsket kapacitet - enten total blødgjort eller til en elektronisk styret resthårdhed på 6-8 °dH, som anbefales i den danske drikkevandsforordning. Anlæggene har det tyske DVGW mærke og overholder dermed aktuel dansk lovgivning om installation af blødgøring på danske drikkevandsinstallationer.

Blødgøring af vand i store mængder

AquaSoft er en serie af blødgøringsfiltre til blødgøring af vand i store mængder. Serien består af tre komplette modeller, der leveres med internt rørsystem og er klar til montering. Anlægget har vores mest effektive ionbytter indbygget. Det er fremstillet af korrosionsbeskyttede komponenter og med markedets mest driftssikre materialer.

Del