Forureningsoprensning tæt på og under ejendomme

Vi renser jord tæt på og under ejendomme for at sikre, at ejendommen og omgivelserne kan benyttes uden skadelige virkninger fra forureningen. Det skaber værdi for beboere og naboer, gavner miljøet og beskytter vores grundvand.

Eksperter i jordforurening

Vores specialiserede jordforureningsafdeling har kompetencer inden for jord- og grundvandskemi, geologi og hydrogeologi, maskin- og el-projektering samt dataopsamling og rapportering. Med alle nødvendige kompetencer samlet et sted sikres I kontinuitet i design, udførelse og drift af oprensningerne. Vi anvender ISTD (termisk forureningsoprensning) i såvel industriområder som i boligområder. Da vi ikke udgraver jord, bliver naboerne og medarbejderne ikke generet af lugt, støj, støv eller lastbiltrafik.

Vi tilbyder

  • In-situ afværge
  • Termisk forureningsoprensning (ISTD)
  • Indeklimasikring
  • Afværgepumpning
  • Udstyrsudlejning (måleudstyr, afværgeanlæg, pumper m.m.)
  • Styring, regulering og overvågning af afværgeanlæg
  • Drift og service af afværgeanlæg
  • Revurdering af afværgeanlæg inklusive performance- og energioptimering
  • Monitering

In-Situ termisk fjernelse af jordforurening med ISTD

ISTD (In-Situ Thermal Desorption) er en robust, dokumenteret og patenteret teknologi til opvarmning og oprensning af forurenet jord og grundvand. ISTD renser jorden under bygninger og tæt på beboelse, og forureningen bliver fjernet 100 pct. Der er ingen begrænsninger i forhold til forureningsdybden, og ISTD oprenser enhver form for flygtige og semiflygtige stoffer. Der skal ikke afgraves eller håndteres forurenet jord. 

Del