Rensning, afkalkning og afsyring af vandsystemer

Kalk på spiralerne kan give et merforbrug på 10 pct. på varmeregnskabet. Ved at rense, afsyre eller afkalke jeres varmesystem mindskes slitagen, og systemet kan overføre varmen langt mere effektivt til gavn for miljø og økonomi. Og I kan opnå energibesparelser.

NYHED: Garanti mod gennemtæring

Ejendomme, institutioner og virksomheder, der har en aftale om fast årlig service hos Krüger Aquacare, er fra 1. juni omfattet af den nye garanti mod gennemtæring på korrosionsbeskyttede varmtvandsbeholdere. Uden meromkostning og som en del af servicen.

- Der findes mange forskellige fabrikater på markedet – også mange af ældre dato, der ikke fremstilles mere. Derfor tilbyder vi nu som de eneste på markedet en garanti, der omfatter alle fabrikater uanset alder, og som gælder lige så længe, vi har en serviceaftale, siger Eskild Beiter, Krüger Aquacare. – Vi er stolte af det arbejde, vi laver, og står inde for det. Derfor giver vi garantien uden nogen forhøjelse af prisen, hverken for nuværende eller nye kunder.

Uundværlig service

Den nye garanti er henvendt til beboelsesejendomme og institutioner med et stort vandforbrug og dermed store varmtvandsbeholdere (med mandehul). Både beholdere med simpel beskyttelse med magnesiumanoder og beholdere med elektrolyseanlæg er omfattet af garantien. Uanset metode skal varmtvandsbeholderne serviceres, anoderne udskiftes og tanken renses. Skulle der mod forventning ske gennemtæring, betaler Krüger Aquacare reparationen af varmtvandsbeholderen.

Hvis en varmtvandsbeholder ikke vedligeholdes, vil korrosionen uvægerligt sætte ind. Hvor længe den kan holde uden service, kan variere, men især ved høje temperaturer, og hvor indholdet af klorider er højt, sker tæringen hurtigt. Og det koster: Ud over udgiften ved reparation eller udskiftning risikerer man vandskade – og det medfører store ulemper for brugerne, mens en ny varmtvandsbeholder installeres, eller den gamle repareres.

Tryghed for gamle og nye kunder

- Den nye garanti fra Krüger Aquacare giver os tryghed, siger Allan Elsass, Salling Ejendomsservice. – Begyndende tæring bliver opdaget ved service-besøgene, og hvis uheldet alligevel skulle være ude, så er det rart, at der er nogen, der tager hånd om reparationen og omkostningerne.

- Vores garanti omfatter alle nuværende kunder, og den vil omfatte alle nye, hvis ikke en inspektion af varmtvandsbeholderen viser uoprettelig tæring, eller helt særlige forhold taler imod det, lover Eskild Beiter.

Dermed er problemet en gang for alle løst.

Rensning og afsyring af varmtvandsbeholdere

Hvis der er god tilgang til jeres varmebeholder, renser vi den mekanisk og højtryksspuler den efterfølgende. Vi anbefaler kemisk udsyring, hvis vi ikke kan få fysisk adgang til varmebeholderen, eller hvis den har fastmonterede spiraler. Rensning og afsyring forlænger varmtvandsbeholderens levetid og giver energibesparelser. 

Rensning og afsyring af varmevekslere

Hvis I får renset og afsyret jeres varmevekslere, undgår I slam, smuds, pakningsrester og stenbelægninger i varmevekslerne. Desuden opnår I energibesparelser. Rensningen og afsyringen kan foretages, så længe det er muligt at opnå cirkulation, og det er en god idé at få det gjort med jævne mellemrum. Når det gælder pladevarmevekslere og vandvarmere med gennemstrømning, bør resning og afsyring normalt ske en gang om året, mens rørvarmevekslere bør renses og afsyres hvert 2.-3. år, afhængig af den lokale vandkvalitet.

Udskiftning af vekselplader

Hvis jeres vekselplader på varmeveksleren, er utætte, skal de udskiftes for at fungere optimalt. Utætheden kan dog være svær at konstatere, når veksleren er i brug. En utæthed kan komme af trykstød eller opstå, hvis I lukker for varmen om sommeren. Især i pharmaindustrien skifter vi – af sikkerhedshensyn - plader på vekslere, hvis de bliver brugt i produktionen. I kan også udvide jeres vekslere for at få en bedre afkøling. 

I nogle tilfælde er det billigere at skifte til en ny type veksler – fx en fuldloddet veksler uden pakninger – men det kræver et papirarbejde, hvis veksleren bliver brugt i produktionen. Så mange vælger at beholde den type veksler, de har i forvejen.

Andre serviceydelser

Vi tilbyder andre serviceydelser som: 

  • at overbruse med klor
  • at bortskaffe den fjernede kalk til miljørigtig genbrug
  • at overbruse varmelegemer med syre
  • at udskifte udslamningsventil/bundhane
  • at udskifte automatudlufter
  • at udskifte sikkerhedsventiler

Video om rensning, afkalkning og afsyring

Se hvordan en rensning, afkalkning og afsyring af varmtvandsbeholder og centralvarmeveklser foregår, og hvordan beholderen ser ud før og efter vores besøg. Med rensning, afkalkning og afsyring forlænger I varmtvandsbeholderes levetid og sparer på energien.

Del