Varmemesterservice

Få en serviceaftale med en professionel varmemester til at holde opsyn med og kontrollere jeres varmeanlæg. Det forlænger anlæggets levetid, så I undgår miljøbelastende udskiftninger af anlægget.

Vi tilbyder varmemesterservice til ejendomme, der ikke i forvejen har en varmemester tilknyttet. Vores varmemester udfører følgende opgaver:

  • At udslamme varmtvandsbeholder (SBI anbefaler, at det bliver udført jævnligt)
  • At fylde vand på centralvarmeanlæg
  • At aflæse vandmålere og varmemålere i varmecentral
  • At åbne og lukke for varmen om sommeren og vinteren
  • At rense og tømme snavssamlere og løsne diverse ventiler, så de ikke sætter sig fast
  • At kontrollere afløb og eventuelt afløbspumpe i varmecentral
  • At tilkalde autoriseret el- eller VVS-installatør ved fejl på anlæg

I kan vælge mellem tre kontraktformer, hvor I får hhv. 3, 12 eller 26 årlige besøg af vores varmemester.

Reparationer og reservedele

Reparation eller udskiftning af rør, fittings, pakninger, isolering, ventiler bliver udført efter regning.

Del