Afløb og regnvand

Jordens ressourcer skal behandles med omhu. Ved at implementere bæredygtige løsninger til sikker afledning af regn- og spildevand - baseret på grundige analyser - kan vi sammen sætte et positivt miljøaftryk.

Nyheder om afløb og regnvand

Udskiftning af Danmarks største spildevandspumpestation

Den 116 år gamle pumpestation ved Kløvermarksvej på Amager, der er Danmarks største spildevandspumpestation, er utidssvarende og skal skiftes. Det er et omfattende projekt – blandt andet fordi der ikke kan lukkes for spildevandet fra København.

Novafos får overblik med SewerView

Hos Novafos har man siden 1. januar 2017 haft SewerView i drift for fællessystemet i Gladsaxe og Gentofte.

SewerView er et online system, der giver forsyninger et visuelt overblik over deres afløbssystem i realtid, samt automatiske rapporter for overløbshændelser. I Gladsaxe og Gentofte er SewerView fuldt ud implementeret, så der både vises og evalueres observationer fra SRO-systemet samt hydrauliske modelberegninger.

Læs mere om SewerView og online styring af vand her

Hvordan fjernes mikroplast fra bildæk i regnvand?

Endnu et MUDP projekt rulles ud. Sammen med Aalborg Universitet, TÅARNBYFORSYNING Spildevand og Ørestad Vandlaug skal vi forsøge at udvikle metoder til at måle og fjerne mikroplast fra bildæk i regnvandet. 

Hydraulisk analyse af vandløb i Køge Nord

I 2018 åbnes første del af den nye bydel Køge Nord, når Køge Nord Station indvies. I den forbindelse har Krüger hjulpet KLAR Forsyning A/S med at analysere kapaciteten i de vandløb, som modtager regnvand fra den nye bydel.

Foto: COBE Architects 

Projektleder hos KLAR Forsyning, Bettina Precht Simonsen, udtaler i den forbindelse: ”Krügers hydrauliske analyse af vandløbene i Køge Nord har været meget værdifuld for KLAR Forsyning. Analysen har givet os mulighed for at føre en faglig dialog med vandløbsmyndigheden om udledningskravene. Ved at have en hydraulisk model af både afløbssystemet og vandløbet kan konsekvenserne af udledningerne vurderes og der regnes på forskellige løsningsmuligheder for de fremtidlige udledninger fra Køge Nord. Det giver os mulighed for at finde den mest hensigtsmæssige og økonomisk fordelagtige måde at håndtere regnvandet på.”

Nyt Skrift fra Spildevandskomitéen (31)

Krügers eksperter har et indgående kendskab til de metoder, der skal anvendes i de samfundsøkonomiske analyser

Krüger har deltaget i arbejds-gruppen om Skrift 31 under Spildevandskomiteens Regnudvalg med tre medarbejdere. Vi har et indgående kendskab til Skrift 31 og de anviste metoder, der skal anvendes i de samfunds-økonomiske analyser. 

Dokumenterede afløbsmodeller med FLORA

I Silkeborg Spildevand har man valgt at arbejde med vores dokumentationsværktøj til afløbssystemet FLORA - læs mere her

Med Krügers dokumentationsværktøj, FLORA får man et redskab, der løbende styrker håndteringen af hydrauliske modeller og dermed letter forsyningens arbejde med planlægning og analyse af afløbssystemerne. 

I Silkeborg Spildevand har man valgt at arbejde med FLORA, og ingeniør Troels Hosbjerg siger i den forbindelse: ”Vi har tilvalgt FLORA pga. en forventning om at få et større kendskab og overblik over de hydrauliske modeller, der eksisterer i eget hus samt modeller fra rådgivere. I forsyningen har det været svært, at overtage modeller af ældre dato grundet ringe dokumentering. Det forventes, at FLORA kan hjælpe med en bedre dokumentering og vedligehold af forskellige modeller. Desuden har vi ønsket at udbrede kendskabet til fejl og mangler i afløbsdatabasen DanDas, så de hydrauliske modeller kan opstilles med forbehold for dokumenterede mangler.”

Klimasikring af Prins Henriks Skolen på Frederiksberg

Vi har etableret forsinkelsesbassiner under skolegården for at minimere risikoen for oversvømmelse. Læs mere her

Da det ringede ud til sommerferie for eleverne på Prins Henriks Skolen på Frederiksberg denne sommer, gik kapløbet i gang med at få klimasikret skolen inden eleverne var tilbage igen. Opgaven gik ud på at etablere forsinkelsesbassiner under skolegården for at minimere risikoen for oversvømmelse. 

Planchef og projektejer hos Frederiksberg Forsyning A/S, Henrik Bay siger: "Samarbejde er kodeordet for dette projekt. Som projektejer har det været en fornøjelse at opleve den energi og entusiasme, som alle har lagt i deres arbejde. Det har bidraget til, at vi har nået vores mål – og faktisk er blevet færdige tidligere end planlagt." 

Projektleder i Krüger, Stig Plessing, udtaler: "Da projekteringen startede, havde vi en måned til at indhente tilladelser fra myndighederne og koordinere med den eksterne entreprenør og forsyningen, der udførte lednings- og bassinarbejdet. Når det lykkes at gennemføre et projekt som dette på så kort tid, er det på grund af vores solide erfaring med regnvandshåndtering. Og vi er naturligvis ret stolte af at kunne sælge os selv på at være så erfarne og hurtige på aftrækkeren, at det er lykkes at få dette projekt kørt i mål til tiden, så børnene kan løbe tørskoede rundt på skolen i fremtiden."

Tønder Forsyning bruger SURFF i indsatsen mod overløb

For at sikre sig mod de voksende klima-udfordringer, har Tønder Forsyning og Tønder Kommune i fællesskab købt og idriftsat vores online varslingssystem SURFF. Læs mere her

Oversvømmelser har ved skybrud længe generet borgere og industri i Tønder og Skærbæk. For at sikre sig mod de voksende klima-udfordringer, har Tønder Forsyning og Tønder Kommune i fællesskab købt og idriftsat vores online varslingssystem SURFF. 

Del