Afløb og regnvand

Jordens ressourcer skal behandles med omhu. Ved at implementere bæredygtige løsninger til sikker afledning af regn- og spildevand - baseret på grundige analyser - kan vi sammen sætte et positivt miljøaftryk.

Nyheder

Dokumenterede afløbsmodeller med FLORA

I Silkeborg Spildevand har man valgt at arbejde med vores dokumentationsværktøj til afløbssystemet FLORA - læs mere her

Med Krügers dokumentationsværktøj, FLORA får man et redskab, der løbende styrker håndteringen af hydrauliske modeller og dermed letter forsyningens arbejde med planlægning og analyse af afløbssystemerne. 

I Silkeborg Spildevand har man valgt at arbejde med FLORA, og ingeniør Troels Hosbjerg siger i den forbindelse: ”Vi har tilvalgt FLORA pga. en forventning om at få et større kendskab og overblik over de hydrauliske modeller, der eksisterer i eget hus samt modeller fra rådgivere. I forsyningen har det været svært, at overtage modeller af ældre dato grundet ringe dokumentering. Det forventes, at FLORA kan hjælpe med en bedre dokumentering og vedligehold af forskellige modeller. Desuden har vi ønsket at udbrede kendskabet til fejl og mangler i afløbsdatabasen DanDas, så de hydrauliske modeller kan opstilles med forbehold for dokumenterede mangler.”

Klimasikring af Prins Henriks Skolen på Frederiksberg

Vi har etableret forsinkelsesbassiner under skolegården for at minimere risikoen for oversvømmelse. Læs mere her

Da det ringede ud til sommerferie for eleverne på Prins Henriks Skolen på Frederiksberg denne sommer, gik kapløbet i gang med at få klimasikret skolen inden eleverne var tilbage igen. Opgaven gik ud på at etablere forsinkelsesbassiner under skolegården for at minimere risikoen for oversvømmelse. 

Planchef og projektejer hos Frederiksberg Forsyning A/S, Henrik Bay siger: "Samarbejde er kodeordet for dette projekt. Som projektejer har det været en fornøjelse at opleve den energi og entusiasme, som alle har lagt i deres arbejde. Det har bidraget til, at vi har nået vores mål – og faktisk er blevet færdige tidligere end planlagt." 

Projektleder i Krüger, Stig Plessing, udtaler: "Da projekteringen startede, havde vi en måned til at indhente tilladelser fra myndighederne og koordinere med den eksterne entreprenør og forsyningen, der udførte lednings- og bassinarbejdet. Når det lykkes at gennemføre et projekt som dette på så kort tid, er det på grund af vores solide erfaring med regnvandshåndtering. Og vi er naturligvis ret stolte af at kunne sælge os selv på at være så erfarne og hurtige på aftrækkeren, at det er lykkes at få dette projekt kørt i mål til tiden, så børnene kan løbe tørskoede rundt på skolen i fremtiden."

Tønder Forsyning bruger SURFF i indsatsen mod overløb

For at sikre sig mod de voksende klima-udfordringer, har Tønder Forsyning og Tønder Kommune i fællesskab købt og idriftsat vores online varslingssystem SURFF. Læs mere her

Oversvømmelser har ved skybrud længe generet borgere og industri i Tønder og Skærbæk. For at sikre sig mod de voksende klima-udfordringer, har Tønder Forsyning og Tønder Kommune i fællesskab købt og idriftsat vores online varslingssystem SURFF. 

Skrift 31 – Håndtering af regnvand på terræn

Krügers eksperter har et indgående kendskab til de metoder, der skal anvendes i de samfundsøkonomiske analyser

Krüger har deltaget i arbejds-gruppen om Skrift 31 under Spildevandskomiteens Regnudvalg med tre medarbejdere. Vi har et indgående kendskab til Skrift 31 og de anviste metoder, der skal anvendes i de samfunds-økonomiske analyser. 

Del