Afløb og regnvand

Jordens ressourcer skal behandles med omhu. Ved at implementere bæredygtige løsninger til sikker afledning af regn- og spildevand - baseret på grundige analyser - kan vi sammen sætte et positivt miljøaftryk.

Nyheder

Skrift 31 – Håndtering af regnvand på terræn

Krügers eksperter har et indgående kendskab til de metoder, der skal anvendes i de samfundsøkonomiske analyser

Krüger har deltaget i arbejds-gruppen om Skrift 31 under Spildevandskomiteens Regnudvalg med tre medarbejdere. Vi har et indgående kendskab til Skrift 31 og de anviste metoder, der skal anvendes i de samfunds-økonomiske analyser. 

Ny pumpestation til københavnernes spildevand

Skitseprojekt, projektforslag og detailprojekt på den nye pumpestation

Danmarks største spildevands-pumpestation bygges af HOFOR ved den eksisterende, men utidssvarende, Kløvermarken Pumpestation på Amager. Krüger står for designet af den nye pumpestation, der består af to pumpestationer med en samlet kapacitet på 8,5 m3/s. 

Del