Giv en hånd til miljøet – få styr på dine overløb!

Ønsker du god badevandskvalitet, forbedret vandkvalitet til glæde for flora og fauna, opfyldelse af myndighedskrav eller noget helt fjerde?

Uanset om dit motiv er bedre badevandskvalitet og vandkvalitet i recipienten, performance benchmarking eller opfyldelse af myndighedskrav, kan vi hjælpe dig med dine overløb.

Løsninger til håndtering af overløb

Målinger af vand- og stofmængder med fokus på datakvalitet
Sammen med jer screener vi bygværker og anbefaler hvilke målemetoder, I med fordel kan anvende for at sikre høj datakvalitet, der udtrykker virkeligheden.

Online platform der giver dig ét samlet overblik over dine data
Data kvalitetssikres og omregnes til nøgletal, som vises i vores online system SewerView®, hvorefter I får et simpelt og let tilgængeligt overblik. Vi tilbyder en ny smart brugerflade i 2018! 

Analyse af scenarier ved hjælp af modelberegninger
Vores hydrauliske specialister beregner forskellige løsningers effekt på udledte vand- og stofmængder og hvad de enkelte løsninger koster at drive og anlægge.

Løsningsforslag der matcher dine behov og ønsker
Vi analyserer og præsenterer dig for fordele/ulemper ved dine muligheder (bassiner, styring, lokal rensning og reduktion af tilledning).

Eksperter i måling og reduktion af overløb

Krüger har indgående viden om målinger og datahåndtering. Vi har desuden stor ekspertise i teknologier til reduktion af overløb. Og vi tager altid udgangspunkt i dit behov, når vi analyserer mulighederne for håndtering af overløb.

I Krüger er vi mange, som hver eneste dag arbejder med regnvand, kloak og klimatilpasning. Hvis du gerne vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte en af vores ildsjæle.

Del