Giv en hånd til miljøet – få styr på overløbene

Ønsker I god badevandskvalitet, forbedret vandkvalitet, at opfylde myndighedskrav eller noget helt fjerde? Lad os hjælpe jer med overløbet.

Løsninger til håndtering af overløb

Målinger af vand- og stofmængder med fokus på datakvalitet
Sammen med jer screener vi bygværker og anbefaler målemetoder til at sikre høj datakvalitet, der udtrykker virkeligheden.

Online platform der giver jer ét samlet overblik over data
Data kvalitetssikres og omregnes til nøgletal, som vises i vores online system SewerView, så I får et simpelt og let tilgængeligt overblik.  

Analyse af scenarier ved hjælp af modelberegninger
Vores hydrauliske specialister beregner forskellige løsningers effekt på udledte vand- og stofmængder. Og også hvad de enkelte løsninger koster at drive og anlægge.

Løsningsforslag der matcher jeres behov
Vi analyserer og præsenterer jer for fordele og ulemper ved de forskellige muligheder (bassiner, styring, lokal rensning og reduktion af tilledning).

Eksperter i måling og reduktion af overløb

Krüger har indgående viden om målinger og datahåndtering. Vi har desuden stor ekspertise i teknologier til reduktion af overløb. Og vi tager altid udgangspunkt i dit behov, når vi analyserer mulighederne for håndtering af overløb.

I Krüger er vi mange, som hver eneste dag arbejder med regnvand, kloak og klimatilpasning. Hvis du gerne vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte en af vores ildsjæle.

Del