Klimatilpasning

Det er vigtigt at indtænke klimaændringer i fremtidige projekter. En af mulighederne er at reducere skaderne fra skybrud markant, samtidig med at vandet udnyttes som en ressource, der bidrager positivt til det omgivende miljø.

Klimatilpasning er altid en del af opgaven

Vi udarbejder analyser, der understøtter kommuner og forsyninger i at arbejde med klimatilpasning og håndtere ekstreme skybrud. Vi arbejder med mange former for klimatilpasning - frakobling og forsinkelse af regnvand, LAR, separering, overfladeløsninger, opgradering af fællessystemer mv. Vi tager udgangspunkt i den konkrete lokalitet og analyserer os frem til den løsning, der giver mest værdi for både jer og for miljøet. For at øge værdien af investeringerne arbejder vi sammen med landets førende landskabsarkitekter. På den måde sikrer vi, at vandet ses som en ressource og bliver udnyttet rekreativt. 

Den rigtige samfundsøkonomiske løsning

Grundlaget for vores arbejde med klimatilpasning er bl.a. Skrifter fra Spildevandskomitéens Regnudvalg. Flere af vores medarbejdere har deltaget i udarbejdelse af Skrift 31, og vi har et indgående kendskab til de anviste metoder til samfundsøkonomiske analyser. Analyser, der gør det muligt at prioritere indsatser for klimatilpasning, vurdere det nødvendige investeringsbehov og identificere synergier med den øvrige byplanlægning.

Hvis I som kommune eller forsyning skal i gang med at implementere klimatilpasningsplaner eller konkrete projekter, kan vi hjælpe. Vi tilpasser indsatsen og sikrer, at jeres investeringer reducerer skaderne fra oversvømmelser mest muligt og bidrager positivt til bymiljøet. For at sikre de rigtige løsninger set ud fra en samfundsøkonomisk vinkel arbejder vi sammen med landets førende eksperter i cost benefit-analyser.

Del