Styring og varsling

Styring af afløbssystemet og integreret styring med renseanlægget giver jer mulighed for at spare ressourcer ved at udnytte jeres eksisterende anlæg mere effektivt. Styring kan også udnyttes ved nye anlæg, hvor effekten kan indregnes i dimensioneringen, så den nødvendige anlægsinvestering reduceres.

Styringsstrategi på baggrund af beregninger

Før vi implementerer en styrestrategi, afprøver vi den altid ved hjælp af modeller for afløbssystem eller renseanlæg. Modellerne viser, hvilke styringsstrategier, der giver størst effekt i forhold til investeringen. 

I nogle systemer kan simple regelbaserede styringer have stor effekt, mens potentialet i andre systemer bedst udnyttes ved hjælp af en mere avanceret realtidsstyring, eventuelt kombineret med forecast af niveau og flow. Ved skybrud kan det give stor værdi at kende en oversvømmelses forventede lokalitet og udbredelse. Beredskabet kan få værdifuld forberedelsestid med et varsel på flere timer.

Alle typer af styring og varsling

Vi tilbyder rådgivning om alle typer styring og varsling, PLC- og SRO-programmering samt leverance og implementering af onlinestyring.

Del