Udstyr og teknologier

Vores brede sortiment af installationer til afløbssystemer har ét formål; at sikre et rent vandmiljø. Vi leverer udstyr til at renholde bassiner, udnytte bassinvolumen optimalt samt filtrere og rense overløbsvand og regnvand.

Unik viden og erfaring

Kombinationen af specialistviden inden for afløbssystemer og det at være leverandør af maskinelle installationer giver Krüger en unik viden og erfaring, der sikrer jer den bedste løsning. Vi samarbejder med førende producenter og leverandører fra hele verden og har derfor altid den nyeste viden om teknologier og løsninger til blandt andet overløbsbygværker, bassiner og pumpestationer. 

Driftssikkerhed og godt arbejdsmiljø

I får driftssikre løsninger, der er med til at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi stiler efter at levere løsninger med minimalt behov for drift og vedligehold og med færrest mulige installationer direkte i spildevandet.

Omkostningseffektive løsninger

Vores renseløsninger er med til at sikre et godt vandmiljø. Alt afhængig af udlederkrav, lokalitet, kapacitetsbehov mv. finder vi den mest omkostningseffektive løsning, så jeres investering giver mest miljø for pengene.

Del