Avanceret onlinestyring til vand- og spildevand

Med styring, regulering og overvågning af vandsystemet opnår I besparelser, når I skal udvide anlægget, I reducerer jeres driftsomkostninger, får bedre spildevandskvalitet og reducerer slamflugt. På den måde sætter I et grønnere fodaftryk. 

Udnyt jeres samlede spildevandssystem bedst muligt med STAR Utility Solutions™, som er en avanceret, modulopbygget software-løsning til onlinekontrol og overblik. Systemet, der er baseret på såvel realtidskontrol som prognoser, sikrer optimal drift og maksimerer værdien af jeres eksisterende systemer. 

Fordele ved STAR Utility Solutions™

  • 20-50 pct. bedre rensning 
  • 5-15 pct. mindre overskudsslam 
  • 20-60 pct. mindre fældningskemikalier 
  • 20-50 pct. mindre kulstofdosering 
  • 10-30 pct. lavere energiforbrug 

Samlet løsning der maksimerer værdien for forsyninger

Del