Intelligent styring hjælper jer til at nå jeres mål

Styring

Med optimal drift og udnyttelse af hele spildevandssystemet kan I opnå en række fordele:

Driftsbesparelser
I kan opnå driftbesparelser ved avanceret onlinestyring af processerne. AQUAVISTA™ Plant prioriterer den bedst mulige biologiske drift i alle belastningssituationer uden at gå på kompromis med god spildevandskvalitet.

Bedre udnyttelse af volumen
Det avancerede onlinestyringssystem reducerer jeres anlægsvolumen eller udvider den hydrauliske kapacitet i eksisterende anlægsvolumen. Miljøet beskyttes ved at forøge den hydrauliske kapacitet, som minimerer det samlede overløb (CSO) i afløbssystemet og reducerer risikoen for slamflugt.

Bedre spildevandsrensning
AQUAVISTA™ Plant forbedrer spildevandsrensningen og forøger den biologiske kapacitet med op til 40 pct. Udløbskoncentrationerne mindskes og dermed kan spildevandsafgifterne sænkes. 

Samstyring
Samstyring prioriterer, hvor og hvornår vandet sendes videre i afløbssystemet og sikrer, at der døgnet rundt er en så stabil belastning af renseanlægget som muligt. Med samstyring kan kapaciteten i det samlede spildevandssystem udnyttes bedst muligt.

Online styring med Sewerflex på afløbssystemer kan reducere overløb fra afløbssystemet til gavn for både miljø og badevand. Eksempler på resultater:

  • Op til 50 pct. besparelse på nyanlæg eller udvidelse af bassiner
  • Overløbsmængde reduceret med op til 25 pct.
  • Reduktion af stofbelastningen til recipienter

Overblik

Få et hurtigt overblik med SewerView og spar tid og ressourcer. SewerView skaber et visuelt overblik over spildevandssystemet. Målingerne kan vises enten som animation eller som rapporter og nøgletal. Det giver overblik over alle data som fx målinger i afløbssystemet, varslinger af nedbør, resultater fra modelberegninger og evalueringer af afløbssystemets og renseanlæggets tilstand.

Forudsigelser

Onlinevarsling med SURFF er udviklet til at mindske skadevirkningerne af ekstremregn og de oversvømmelser, ekstremregnen medfører. Jo tidligere, I bliver varslet, desto bedre kan I beskytte borgere, bygninger og infrastruktur.

Vær forberedt på regnvejr med PREACT. På baggrund af vejrudsigten eller data fra en vejrradar kan PREACT levere forudsigelser af den hydrauliske belastning. Både af pumpestationer, bassiner eller tilløb til renseanlæg. 

Få et fleksibelt elforbrug med SMARTGrid. SMARTGrid optimerer elforbruget i afløbssystemet og på renseanlæget til varierende elpriser. SMARTGrid sørger for, at energikrævende tiltag sker, når strømmen er billig, og mindskes, når strømmen er dyr. 

SMARTGrid kan også bruges til at regulere renseanlæggets egen energiproduktion og på den måde skabe en bedre energiforretning.

Del