Renseanlæg

Vand er for værdifuldt til kun at blive brugt én gang. Derfor samarbejder vi med kommuner og forsyninger om at skabe innovative løsninger, der har fokus på at rense og genanvende spildevand og beskytte vores fælles ressourcer.

Nyheder om rensning af spildevand

Effektiv rensning af hospitalsspildevand

Takket være en millioninvestering fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet kan vi fortsætte vores arbejde med at rense spildevandet for medicinrester. Vi skal teste metoden i fuld skala sammen med en lang række samarbejdspartnere. 

Banebrydende slamlagertank i stål udvinder gas og genvinder varme

3iEN-tankens multifunktionelle design er unik, fordi den samler to enkeltstående tanke i én overdækket ståltank, som udgør både gasopsamler, varmeveksler og buffer

3iEN-tanken har vist sin værdi for Frederikshavn Forsyning: 

• Opsamling af biogas fra det udrådnede slam svarende til 8-14% af den totale biogasproduktion 

• Op til 36% varmegenindvinding fra det udrådnede til det indgående slam 

• Op mod 1.500 MWh varmeenergi kan indvindes pr. år – nok til at forsyne omkring 100 parcelhuse med varme

Læs mere i brochuren

Fynsværket renoveres og moderniseres

Gennem en årrække har vi opbygget solide specialkompetencer inden for vandbehandling på danske kraftvarmeværker, som sikrer, at kravene til miljøet overholdes. I øjeblikket er vi i gang med at renovere og modernisere Fynsværket, så røgen fra forbrændingsprocessen ikke udleder tungmetaller, gips og flyveaske i naturen. 

Nye riste og sandvaskere på Usserød Renseanlæg

Krüger er i gang med at udskifte riste og sandvasker på Usserød Renseanlæg og har i den forbindelse etableret et midlertidigt anlæg med pumper og HUBER-rist. Billederne viser et oversigtsbillede af det midlertidige anlæg samt risteinstallationen inde i bygningen. Projektet følger tidsplanen. Læs mere om udstyr til forbehandling her

Ny skruepresse til Lejre Renseanlæg

Lejre Renseanlæg får ny skruepresse

Efter 20 års drift med gammel sibåndspresse har Fors A/S besluttet sig for at udskifte afvanderen til en ny skruepresse. Valget faldt på Krüger, som har etableret en ny HUBER-skruepresse inklusive polymeranlæg, pumper og el-tavle. Fors A/S har selv stået for el-installationsarbejdet. 

Del