Renseanlæg

Vand er for værdifuldt til kun at blive brugt én gang. Derfor samarbejder vi med kommuner og forsyninger for at skabe innovative løsninger, der har fokus på at rense og genanvende spildevand og beskytte vores fælles ressourcer.

Nyheder om rensning af spildevand

Effektiv rensning af hospitalsspildevand

Takket være en millioninvestering fra Miljøstyrelsens fond (MUDP), kan vi fortsætte vores arbejde med at rense spildevandet for medicinrester. Vi skal teste metoden i fuld skala sammen med en lang række samarbejdspartnere 

Fynsværket renoveres og moderniseres

Gennem en årrække har vi opbygget solide specialkompetencer inden for vandbehandling på danske kraftvarmeværker, som sikrer, at kravene til miljøet overholdes. I øjeblikket er vi i gang med at renovere og modernisere Fynsværket så røgen fra forbrændingsprocessen ikke udleder tungmetaller, gips og flyveaske i naturen. 

Nye riste og sandvaskere på Usserød Renseanlæg

Vi er igang med udskiftning af riste og sandvasker på Usserød Renseanlæg, og har i den forbindelse etableret et midlertidigt anlæg med pumper og HUBER rist. Billederne viser et oversigtsbillede af det midlertidige anlæg, samt risteinstallationen inde i bygningen. Projektet følger tidsplanen. Læs mere om udstyr til forbehandling her

Ny skruepresse til Lejre Renseanlæg

Lejre Renseanlæg får ny skruepresse

Efter 20 års drift med gammel sibåndspresse har Fors A/S besluttet sig for at udskifte afvanderen til en ny skruepresse. Valget faldt på Krüger, som har etableret en ny HUBER skruepresse inkl. polymeranlæg, pumper og el-tavle. Fors A/S har selv stået for el-installationsarbejdet. 

Del