Ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi

Reducering af CO2-udledningen, mindre forbrug af ressourcer og recirkulering af affaldsstrømme er vigtige parametre, når vi taler om renseanlæg. Vi går skridtet videre og udvikler nye teknologier, der gør renseanlæg til energiproducerende kraftvarmeværker. 

Genvinding af fosfor

Fosfor er en begrænset ressource, der blandt andet bruges til gødning. StruviaTM genvinder fosfor fra spildevand i form af struvitkrystaller - også kendt som magnesiumammoniumfosfat eller MAP. Genvinding af fosfor giver mindre slam, reducerer driftsomkostningerne - og StruviaTM kræver kun lidt plads.

Energioptimering

Med de nyeste teknologier kan slam producere grøn el og varme til titusinder af husstande. For store dele af restprodukterne i slam kan udnyttes til at skabe energi og spiller en vigtig rolle for vores mål om energineutrale og CO2-venlige spildevandsrenseanlæg. I fremtidens renseanlæg bliver det samlede energiforbrug reduceret i takt med, at mere og mere af spildevandet anvendes til energiproduktion. Vi har stor fokus på de teknologier, der gør det energiproducerende renseanlæg til virkelighed. 

Optimering af beluftningsudstyr
Procesbeluftningen står normalt for 50-70 pct. af renseanlæggets samlede energiforbrug. Ved valg af energioptimale løsninger kan renseanlæggets samlede energiforbrug reduceres med op til 50 pct.

Energioptimering med forfiltrering
Hydrotech-filtre gør det muligt at optimere energiforbruget i procestankene med ca. 30 pct. Samtidig kan gasproduktionen øges med op til 50-60 pct.

Effektiv biogas-produktion
Exelys™ producerer 50 pct. mere biogas og reducerer slammængden med yderligere 30 pct.

Ressourceoptimerende onlinestyring
Aquavista™ Plant gør det muligt at optimere energiforbruget i procestankene med op til 30 pct. 

Del