Grundvand og kildepladser

I Danmark er grundvand vores vigtigste kilde til drikkevand. Vi rådgiver danske forsyninger og vandværker om bæredygtig indvinding og hjælper jer med at beskytte, renovere og udbygge nuværende kildepladser og planlægge nye.

indvinding af grundvand

Vi hjælper jer med: 

  • Alle ydelser i forbindelse med etablering af ny kildeplads med VVM screening og indhentning af de nødvendige myndighedsgodkendelser og lodsejeraftaler
  • At designe boring og filtersætning og vælge boringsmetode
  • At indhente tilbud på, udføre prøveboring og tolke resultaterne 
  • Styringsstrategi for bæredygtig indvinding samt moniteringsplan

Kildepladser

Når det gælder etablering af nye kildepladser, ser vi på hele processen fra indledende miljøvurdering til myndighedsansøgning, forhandling og etablering og drift. Vi tilbyder:

  • Projektering af kildeplads og placering af boringer og råvandsledninger
  • Projektering af råvandsstation med instrumentering
  • Styring af bæredygtig og skånsom indvinding med V-CloudIO-BO instrumentering
  • Driftsrapportering af indvinding til driften og myndigheder med V-history kildepladsrapport
Del