Renovering af vandværker

Når vandværket skal renoveres, indgår vi et tæt samarbejde med jer for at sikre den mest optimale og langsigtede løsning. Hvert år renoverer vi et stort antal vandværker og tilhørende anlæg som rådgiver, leverandør eller entreprenør.

Vi tilbyder

  • Gennemgang af indvinding og værket med et "tjek på vandværket", der måler rensekapaciteten og afslører flaskehalse
  • Skitseprojekt af ønsket ombygning med budget og forventede driftsomkostninger
  • Detailprojekt og tilbudsindhentning eller totalentreprisetilbud med procesgaranti
  • Unikke teknologier
  • Procesgaranti på foreslåede løsninger
  • Avanceret styring og evt. SRO
  • Drifts- og serviceaftale

Pilotanlæg og nødanlæg

For at eftervise at den valgte proces kan behandle vandværkets råvand med den foreslåede driftsform opstiller vi et pilotanlæg. Vi etablerer også et nødanlæg, hvis I har brug for det under renoveringen.

Del