Teknologier til rensning af grundvand

Dansk grundvand kan normalt renses med beluftning efterfulgt af en simpel filtrering gennem sandfiltre. Vi tilbyder jer bæredygtige løsninger, der skåner miljøet og kan tilpasses jeres behov. 

Iltning og beluftning

Vi tilfører vandet ilt og fjerner luftarter som svovlbrinte (H2S), kuldioxid (CO2) og methan (CH4). Vores mest kendte løsninger er Coplator™, Oxydator™ og tilsætning af ren ilt fra PSA anlæg, men vi tilbyder også andre teknologier som fx iltningsspor, IKA-beluftning og vacuum-stripping. 

Filtrering

Vi fjerner jern (Fe), mangan (Mn) og ammonium (NH3) i dybdefiltre. Vores filtre, som kaldes Filtraflo™ kan fx udbygges med filtermodning og Filtraflo™NIT. Filtermaterialet Filtralite® kan fx benyttes såfremt man ønsker en forbedret biologisk rensning.

Beholdere

Vi designer og udfører beholdere til drikkevand efter nyeste principper for drikkevandssikkerhed, hygiejne og korrosionsbestandighed. De nye beholdere udføres primært i stål.

Desinfektion

Vi leverer og monterer UV-anlæg, som sikrer en effektiv hygiejnisk barriere, bl.a. Trojan® UV-anlæg, som er en energibesparende og effektiv bakteriedræber. Trojan® UV-anlægget findes også i en mobil udgave, der kan benyttes i beredskabssituationer og ved mistanke om forurening. 

Drift og styring

Vi tilbyder driftspersonalet fuld kontrol over vandforsyningens drift med vores SRO-værktøjer til fjernaflæsning, overvågning og dokumentation. Vores løsninger kaldes: V-CloudIO, V-history, V-opera og Water Manager.

Del