Styring, regulering og overvågning af vandværk

Med intelligente styringsteknikker kan I opfylde de stigende krav til drikkevandets kvalitet, samtidig med at I skåner miljøet omkring jer. 

Brugervenlige SRO-systemer

Stabil drift og høj forsyningssikkerhed kræver et robust procesanlæg med en stabil styring. Sammen med jer tilrettelægger vores procesingeniører en styringsstrategi, der giver jer den bedste vandkvalitet til de laveste driftsomkostninger. Og som samtidig tager hensyn til kildepladsens indvindingsmål. 

Med vores SRO-værktøjer får I fuld kontrol over vandforsyningens drift med:

  • Fjernaflæsning af vandmålere
  • Overvågning og advarsel ved lækager
  • Dokumentation af driften

PLC til vandforsyning

Vores ingeniører sætter jeres vandværk i drift efter nyeste viden om stabil og økonomisk drift. PLC-leverancer følger som regel den produktlinje, som vandforsyningen har i forvejen. Vi har udviklet standardprogramblokke til fabrikaterne ABB, Siemens og Allan Bradley.

V-Opera – SRO til vandforsyning

V-Opera-funktionaliteten kan leveres både til iFIX og til IGSS, som er vores foretrukne SRO-platforme. V-Opera er intuitiv og skabt til, at selvstændige operatører kan arbejde sammen. Mange vandforsyninger bruger V-Opera.

V-CloudIO – dataopsamling via GPS

V-CloudIO er dataopsamling i skyen. V-CloudIO kan indsamle, beregne, styre og sende data videre til en central database. V-CloudIO findes i flere varianter, som samler data ind fra målerbrønde og storforbrugere, trykforøgerstationer og ventilbrønde, boringer, vandværksstyringer og afløbssystemer. 

V-History – driftsdokumentation

V-History dokumenterer vandværkets drift og er samtidig et nyttigt værktøj til øjeblikkelig analyse af variationer i driften, såvel hurtige som langsomme ændringer. V-History leverer nøgletal om driften i forhold til driftsmål og KPI for budgetkontrol. Skabeloner for driftsrapporter, der kan deles mellem driftsfolk, ejere, myndigheder og samarbejdspartnere, kan vises frem hos vores referenceforsyninger.

SMART Assistant funktion informerer om uønskede hændelser - hvad og hvor - og sender til smartphone eller tablet, så driftslederen hurtigt kan udbedre fejlen.

V-Leak – varsler lækager

V-Leak overvåger udviklingen i timeforbruget om natten og varsler, når forbruget i tre ud af fire nattetimer er større end normalt. Varslingen vises som et ikon i distributionsrapporten og eventuelt ved at sende en email eller lignende på hændelsen i V-History driftsrapporten.

V-ASKAP – tester boringskapacitet

V-ASKAP måler og beregner udviklingen i de boringsnære omgivelser og beskriver, hvordan boringen nedslides. Funktionen er nyttig til løbende asset management og tæt overvågning af boringer. V-askap er et udvidelsesmodul til V-History kildepladsrapporten.

Water Manager – registrering af hændelser

Water Manager er en serverløsning til total DDS (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed), som registrerer alle hændelser fra SRO - fra forbrugere, vandanalyseresultater og operatørernes arbejde. Alle hændelser kan vises på GIS-kort eller i kronologisk rækkefølge. 

mobileWM er en app, som operatøren kan bruge til at registrere observationer, rørbrud, ventil- og brandhane-manøvrering og vandprøvetagning med. 

Water Job Manager giver mulighed for at uddele forefaldende opgaver til operatører på deres mobileWM-app. Det er et udvidelsesmodul til Water Manager og kan læse en DDS-plan i Excel. 

Læs mere om Water Manager

Del