Teknologier til udvidet rensning af drikkevand

Vi kan tilbyde jer en bred vifte af teknologier til at rense alle typer af råvand, så det kan bruges til drikkevand. Også hvis de naturlige stoffer i grundvandet er i misforhold, så det er nødvendigt at foretage en udvidet rensning.

Blødgøring

Blødgøringsanlæg til vandværk

Vi tilbyder forskellige teknologier til blødgøring af vand på vandværker. Vores teknologier er: Actina™ - en kalkpille-kolonne, Berkoion™ - ionbytning med salt, Carix™ – ionbytning med kuldioxid og SIRION™ membranfiltrering.

Fjernelse af organisk stof

Fældning af organisk stof

Vi fjerner organisk stof fra drikkevandet ved fældning eller nanofiltrering. Løsningerne er: Actiflo™, som er et kompakt fældningsanlæg, Spidflow™, kompakt flotation, Krüger doseringsunit, til fældning af organisk stof i vandet med koagulant. Sirion™, nanofiltrering, der effektivt frafiltrerer organisk stof i drikkevandet og Krüger GAC-filter, som er aktiv kulfiltrering.

Fjernelse af metaller

Spormetaller fjernes i drikkevand

Vi fjerner arsen og andre spormetaller ved hjælp af: Krüger GFH® granulat, som binder arsen i dybdefiltre og fjerner det fra drikkevand. Og Metclean™, hvor spormetaller som nikkel og arsen fjernes fra drikkevand i en fluidbed kolonne.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid

To Coplator™ iltningsanlæg fjerner kuldioxid og flygtige opløsningsmidler

Vi fjerner kuldioxid i drikkevand ved afblæsning eller filtrering med kalkholdigt granulat. Fx med Coplator™, hvor CO2 afblæses til atmosfæren, eller med Krüger Dolomit Kalk, et kalkholdigt granulat, der neutraliserer den aggressive kuldioxid.

Reducering af saltindhold

Omvendt osmose fjerner salte i drikkevand

Vi reducerer saltindholdet ved hjælp af RO-anlæg (Reverse Osmosis), fx Sirion™ membrananlæg. Anlægget til afsaltning sikrer en stabil høj vandkvalitet og kræver et minimum af drift.

Fjernelse af pesticider og opløsningsmidler

Aktivt kul-filtre på vandværk

Vi renser forurenet drikkevand med aktive kulfiltre eller afblæsning. Fx via Coplator™, som er et kompakt, lukket anlæg til afblæsning, som kan fjerne op til 75-99 % af de flygtige opløsningsmidler. Eller via Krüger GAC filter, som fjerner pesticider og opløsningsmidler i drikkevandet ved hjælp af aktivt kul.

Del