Brancher

Vand er en vigtig ressource, som vi skal beskytte og bevare. Med bæredygtige og langtidsholdbare løsninger, der gavner miljø og samfund, kan I sikre fuld kontrol over vandforbruget og -kvaliteten. Og samtidig opnå en række besparelser.

Branchespecifikke løsninger

Vores produktprogram, der indeholder mere end 600 patenter, er i stadig udvikling. I samarbejde med industrier fra forskellige brancher, forsyninger og universiteter udvikler vi nye teknologier og processer for at udnytte ressourcerne optimalt. 

Vi løser opgaver som rådgiver, entreprenør og leveran­dør og tilbyder alt fra mindre vandbehandlingsanlæg til store Design & Build projekter i Danmark og resten af verden.

Vores eksperter holder sig ajour med love og regler på vandområdet og rådgiver gerne om, hvordan jeres virksomhed skal forholde sig til de nyeste krav.

Vi beskæftiger os med hele vandcyklussen

Virksomheden får adgang til hele pakken af løsninger til håndtering af vand – lige fra egen vandforsyning, procesvand og genanvendelse af vand til behandling af spildevand og biomasse.

Del