Akvakultur - fiskeopdræt

Efterspørgslen på fisk er stigende. Efterspørgslen kan imødegås ved at opdrætte fisk under styrede betingelser - dvs. akvakultur. Succesfuld akvakultur kræver god vandkvalitet, den rette vandmængde og den rigtige temperatur. Kun på den måde kan man sikre optimale vækstbetingelser for fisk.

Skræddersyede løsninger

Vi skræddersyr vores løsninger og teknologier til den enkelte kunde for at skabe de bedste betingelser for fiskeopdræt. Vores løsninger afhænger af fiskearten, graden af recirkulering, fisketankkonfiguration og kilden til råvand. Vores recirkuleringsanlæg fjerner organisk stof, næringssalte, CO2, N2 og skadelige bakterier og virus, samtidig med at de sikrer en optimal iltniveau, temperatur, pH-værdi og alkalinitet. 

Kompakt landbaseret fiskeanlæg - RAS2020™

En af vores mest succesfulde processer inden for fiskeopdræt er RAS2020™. RAS2020-teknologien sørger for, at 99 pct. af vandet i et landbaseret system renses og recirkuleres. Hele tankvolumen recirkuleres kontinuerligt op til to gange per time over tromlefilter, biofilter, degasser, UV og iltes før det returneres til fiskene. Det betyder, at der sikres optimale betingelser og er minimal udledning til det lokale vandmiljø. Udledningen kan ydermere renses ned til et hvilket som helst niveau afhængig af lokalitetens miljøkrav.

Det unikke RAS2020™ design er patenteret og gør det muligt at producere eksempelvis 1200 tons laks på et 40-50 pct. mindre areal end de tilsvarende konventionelle anlæg baseret på runde tanke. RAS2020™ er derudover designet uden rør i jorden, hvilket fjerner en række risici forbundet med rør og sammen med det lille areal reducerer prisen på byggeriet betydeligt i forhold til konventionelle anlæg.

Det specielle design er med til at sikre en ensartet strømhastighed og iltniveau i hele produktions volumen på 5000 m3 og dermed sikre en jævn spredning af fisk i tanken. Det er ydermere muligt at justere størrelsen på tankene med de justerbare skillevægge. Denne fleksibilitet er med til at øge produktionskapaciteten af anlægget og sikre en jævn tæthed i anlægget.

En central platform i det cirkulære anlæg, hvor fiskepumpe, fisketællere og sorteringsudstyr er placeret giver en kort afstand til de syv tanke i henholdsvis anlæggets inderkreds og yderkreds. Den centrale placering giver et unikt overblik ved sortering af fiskene. I inderkredsen bliver der tilført nye fisk hver anden måned. De bliver sorteret efter størrelse under opvæksten. Når fiskene har vokset sig større, flyttes de til yderkredsen. Når de eksempelvis vejer 5 kg for laks kan de flyttes uden stress via et rør til en ny ekstern tank med sit eget selvstændige vandsystem. Her lever de i helt rent vand i godt en uge, indtil de slagtes.

Del