Fødevareindustrien

Som verdens førende ekspert inden for vandrensning har vi værdifuld viden, om fødevareproducenternes særlige krav til vandets kvalitet og hygiejne. Vi sikrer jer fuld kontrol over vandkvaliteten i alle dele af jeres produktion og hjælper samtidig med at finde besparelser til gavn for økonomi og miljø.

Vandbehandling i alle produktionens faser

Vi tilbyder markedets mest omfattende pakke af løsninger og vandbehandlingsanlæg til fødevareindustrien. Anlæggene dækker vandforsyning, rensning af procesvand, forbehandling og rensning af spildevand. Vi tilbyder alle de førende teknologier og processer på markedet – fra standardanlæg til unikke løsninger, designet til jer som fødevareproducent. Desuden kan vi levere diverse forbrugsvarer som pumper, ventiler, kemikalier, mv. Servicekontrakter minsker risikoen for driftstop og sikrer at anlægget altid kører optimalt.

Vi optimerer vandforbruget

Vi rådgiver også om, hvordan I kan optimere de vandforbrugende processer. I forhold til andre brancher bruger fødevareproducenter meget vand og har tilsvarende store mængder spildevand. Det giver høje udgifter til vandbehandling. Vores eksperter hjælper jer med at optimere vandløsningerne og sikre, at I overholder udlederkravene og undgår at betale særbidrag.

Reduktion af lugten

Lugtgener kan være et problem i forbindelse med spildevandsrensning i en produktionsvirksomhed. Ved at designe renseprocesserne på den rigtige måde kan lugtgener fjernes helt eller minimires. Krügers ingeniører råder over specialistviden inden for renseprocesser og din virksomhed kan få den bedste rådgivning til en lugtfri spildevandsbehandling.

Sikkerhed i driften

Jeres virksomhed opnår optimal sikker drift og bæredygtig vand­behandling med vores løsninger, der overholder de omfattende krav til sundhed, hygiejne og miljø. 

Genanvendelse af vand og besparelser

Vand kan anvendes mere end én gang. Inden vandet bliver til spildevand kan det renses og genanvendes, så din virksomhed opnår besparelser på vandforbrug, energi, aflednings­afgifter og særbidrag på spildevand.

Miljøkrav

Vi hjælper jer med at overholde relevante love og regler inden for vandbehandling og minimerer risikoen for bøder og miljøpåbud. Desuden kan I styrke virksomhedens grønne image ved at være på forkant med energi- og miljøkrav.

Del