Behandling af hospitalsspildevand

Renseanlæg på hospitaler kan rense hospitalsspildevandet effektivt for bakterier, lægemidler og hormonforstyrrende stoffer

Biologisk fjernelse af medicinrester i spildevand

Exeno™ er en ekstremt effektiv, økonomisk og miljøvenlig teknologi baseret på AnoxKaldnes™ MBBR (Moving Bed Bio Reactor)

MBBR-teknologien er afhængig af mikroorganismer eller bakterier, der vokser på plastbærere. MBBR-teknologien involverer flere reaktorer i serie, hvor mikroorganismerne kan specialiseres til at målrettes mod de vanskeligt bionedbrydelige forurenende stoffer som fx lægemidler. 

Exeno™ efterbehandlingsløsning er billigere og bruger mindre energi end ren kemisk behandling og har derfor et meget mindre miljøaftryk.

MBR - biologisk behandling ved hjælp af membranfiltrering

Et MBR anlæg er kompakt og let at installere. Det producerer en meget høj vandkvalitet, der overholder kravene til rensning af hospitalets spildevand.

  • Betydelig reduktion af kulstof- og nitratforurening
  • Tilbageholdelse af næsten alle forurenende stoffer
  • Høj grad af bakteriefjernelse

Et hospital - en leverandør

Krüger tilbyder alle former for vandbehandling til hospitaler

Del