Kraftvarmeværker

Gennem en årrække har vi opbygget solide specialkompetencer inden for vandbehandling på danske kraftvarmeværker, som sikrer, at I overholder kravene til miljøet og genanvender flest mulige ressourcer.

Den hastigt voksende biobrændstofindustri, der omfatter første og anden generation bioethanol, biodiesel og biomasse-til-liquid (BTL), står over for en række udfordringer som fx overholdelse af miljømæssige restriktioner for det udledte spildevand. Krüger tilbyder et bredt program af vandbehandlingsanlæg til energisektoren.

Rensning af røggas og røggaskondensat

Vi tilbyder rensning af røggas, herunder rensning af vand fra røggasresningen og rensning af røggaskondensat. Røggaskondensatet, der indeholder tungmetaller og organiske stoffer, skal igennem flere former for vandbehandling, før vandet kan udledes til recipienten.

Vandforsyning

Inden for vandforsyning tilbyder vi løsninger, der omhandler indvinding og rensning af råvand og etablering af egen grundvandsboring.

Procesvand

Når det gælder procesvand tilbyder vi forskellige løsninger til kraftvarmeindustrien, blandt andet separation, udvinding og hydrolyse af råvarer, gasskrubning og gæring samt destillation.

Genanvendelse af vand

Vand er en knap ressource. Derfor giver det god mening af rense procesvand og spildevand med henblik på genbrug.

Spildevand

Inden for spildevand tilbyder vi at fjerne metaller, sulfater og andre kemiske forbindelser fra spildevandet.

Kemisk vandbehandling

Vi leverer et komplet program af kemiske produkter (HYDREX) til vandbehandling på blandt andet kraftvarmevarmer.

Katodisk beskyttelse

Katodisk beskyttelse beskytter jeres metalkonstruktioner mod nedbrydning.

Rensning, afsyring og afkalkning

Rensning, afsyring og afkalkning forlænger kraftvarmeværkets levetid og sikrer jer besparelser på driftsøkonomien.

Del