Forureningsoprensning

Krüger har i mere end 20 år projekteret og udført oprensninger af forurenet jord og grundvand i ind- og udland. Vores fokus er på miljørigtige og økonomisk fordelagtige løsninger. 

Eksperter i oprensning af jord

Vi er et specialiseret og dedikeret hold, der arbejder med at reducere og fjerne jord- og grundvandsforurening. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at foretage vellykkede oprensninger i stærke og tillidsskabende relationer med kunder og samarbejdspartnere. Vi arbejder med oprensninger som rådgiver og som entreprenør og ønsker samtidig at være gode håndværkere, der sikrer effektivitet, sikkerhed og succes i oprensningsopgaverne. 

Vi tilbyder

  • Design og optimering af afværgeløsninger
  • Drift af afværgeanlæg og prøvetagning
  • Udlejning af afværgeanlæg, komponenter og måleudstyr
  • Løsninger til online overvågning og databehandling
  • In-situ oprensninger af forurenede grunde ved konduktiv opvarmning (ISTD) eller dampinjektion

In-Situ termisk fjernelse af jordforurening med ISTD

ISTD (In-Situ Thermal Desorption) er en robust, dokumenteret og patenteret teknologi til opvarmning og oprensning af forurenet jord og grundvand.

  • Fjerner forureningen 100 pct.
  • Renser jorden under bygninger og tæt på beboelse
  • Ingen begrænsninger i forhold til forureningsdybden
  • Oprenser enhver form for flygtige og semiflygtige stoffer
  • Ingen afgravning eller håndtering af forurenet jord
Del