Genanvendelse af vand

Vand er vores vigtigste ressource. Og mange steder er vand en knap ressource. Derfor giver det god mening at genanvende vandet fra produktionen, inden det bliver til spildevand. 

Bæredygtig vandbehandling

Der er stigende interesse for at genanvende vand i produktionen. Det gælder udenfor Danmarks grænser, hvor der er mangel på vand, og hvor genanvendelse er en nødvendighed. Men også inden for landets grænser kan der være udfordringer med at indvinde tilstrækkeligt med drikkevand til produktionen, og her kan det være en fordel at genanvende så meget vand som muligt. Herudover kan virksomhederne sætte et grønt miljøaftryk ved at genanvende vand. 

Store besparelser

Virksomheder, der bruger store mængder af vand, kan spare mange ressourcer ved at reducere mængden. Fx kan mejerierne ifølge Naturstyrelsen spare 20-30 pct. på vandforbruget ved at implementere vandeffektive løsninger. Det vil give mejeribranchen i Danmark en økonomisk gevinst på 30 mio. kr. om året.

Fødevareproduktionen står i dag for 70 pct. af verdens vandforbrug, så miljøgevinsten ved at indføre vandeffektive løsninger er stor.

Løsninger til genanvendelse

Krüger har omfattende viden og de rette teknologier til at genanvende vand. Mange af anlæggene er standardanlæg og er derfor inden for økonomisk rækkevidde. Vi tilbyder:

  • Systematisk kortlægning og optimering af vandforbrug
  • Central eller decentral rensning af vandstrømme til genanvendelse
  • Styring af hygiejne og vandkvalitet
  • Omkostningseffektiv og miljøvenlig behandlingsproces

De teknologier, vi benytter til at rense vandet er såvel anaerobe - fx MBR, MBBR og Memthane - som aerobe - fx BioSep.

Del