Katodisk beskyttelse mod korrosion

Katodisk beskyttelse er i dag et både kendt og anerkendt middel i kampen mod nedbrydning af metalkonstruktioner, der finder sted på grund af korrosion. Med katodisk beskyttelse holder jeres konstruktion længere. 

Forebyggelse af korrosion

Konstruktioner i stål bliver udsat for korrosion fra det omgivende miljø. Korrosion finder sted, hvis der er en elektrolyt til stede - fx vand eller fugt. Det kan eksempelvis være fugtig beton. Derfor skal der tages forholdsregler for at reducere eller fjerne risikoen for korrosionsangreb. Det kan gøres ved katodisk beskyttelse, som er en elektrokemisk metode, der beskytter metallet mod korrosion.

Vi tilbyder

 • Elektrokemiske potentialemålinger (EKP). Vi måler armeringens elektrokemiske potentiale og dermed sandsynligheden for korrosion.
 • Rådgivning. Vi rådgiver om den mest optimale løsning til netop jeres anlæg.
 • Installation. Vi installerer forskellige former for anlæg til katodisk beskyttelse.

Beskyttelse af konstruktioner i vand

Ved konstruktioner i vand kan katodisk beskyttelse bruges til blandt andet:

 • Skibe
 • Havnespunsvægge
 • Offshore konstruktioner
 • Olietanke
 • Rørledninger
 • Beholdere
 • Stålpæle
 • Armeringsjern

Beskyttelse af konstruktioner i jord

Ved konstruktioner i jord kan katodisk beskyttelse bruges til blandt andet:

 • Nedgravede brændstoftanke
 • Naturgasledninger
 • Funderingspæle af stål
 • Armeringsjern i beton
 • Rørledninger og armerede kabler
 • Stålkapperør til fjernvarmeledninger

Serviceaftaler

Det er vigtigt med en serviceaftale, når det gælder vedligeholdelse af et anlæg og sikring mod korrosion. Med vores servicekontrakter får I systematisk forebyggende vedligeholdelse, som sikrer jer stabil drift. Vi udarbejder servicekontrakterne som individuelle kontrakter og standardkontrakter.

Del