Kemisk vandbehandling

Som leverandør af vandbehandlingsløsninger kan Krüger levere et komplet kemikalieprogram til bl.a. kedler og kølevandssystemer. Vores kemiprodukter til vandbehandling af kedelvand, kølevand og forbehandling sælges og anvendes i hele verden under navnet HYDREX.

HYDREX™ kemikalier til vandbehandling

Krüger Aquacare er den eneste leverandør i Danmark, der kan tilbyde udstyr til forbehandling, filtrering, dosering og styring samt kemikalier til vandbehandlingen.

HYDREX™ er et sortiment af kemikalier, der er specielt fremstillet til at opfylde kravene til industriens vandbehandling. Det omfatter kemikalier til vandbehandling af blandt andet kedelvand, kølevand og forbehandlingsanlæg. Vi leverer typisk kemikalierne, når vi samtidig leverer udstyr og serviceløsninger.

Effektive kemikalier til alle typer af vandbehandling

  • Komplet kemikalieprogram til kedelvandssystemer
  • Behandlingsprogrammer til lukkede og åbne kølesystemer
  • Drikkevandsproduktion
  • Effektive anti-aflejringsmidler og rensningsmidler til membraner, godkendt af membranproducenter
  • Industrielle vedligeholdelses- og rensningskemikalier
  • Avanceret spildevandskemi
  • Biocider og midler for legionellakontrol
  • Proces- og specialkemikalier til fødevareindustrien
Del