Nødanlæg til vandbehandling

Sammen med vores søsterselskaber tilbyder vi Europas største flåde af mobile anlæg til vandbehandling i nødsituationer, fx ved forurening eller renovering.

Store og små nødanlæg

Krüger tilbyder løsninger inden for både store og små nødanlæg til behandling af vand - alt efter jeres behov. 

Mindre nødanlæg
I Danmark har vi opsat RO- og ionbytningsløsninger med en kapacitet på op til 8 m3/time.

Store nødanlæg
Via vores fælles centre, der ligger centralt placeret i Europa, kan vi etablere større vandbehandlingsløsninger i løbet af 24-48 timer med en kapacitet på op til 100 m3 vand/time. I kan blandt andet få:

  • MORo - Mobile Omvendt Osmose-anlæg installeret i container med en vandkvalitet på 5-20 µS.
  • MODi - Mobile Ionbytningsanlæg installeret i container med en vandkvalitet, der er bedre end 0,1 µS og 0,2 ppb silikat.

Nødplaner

Hvis I ønsker at sikre jeres vandforsyning imod nødsituationer, kan vi udarbejde en risikoplan til jer. På den måde kan der hurtigt etableres et eventuelt nødanlæg i forbindelse med driftstop på jeres eksisterende anlæg.

Del