Rensning og afsyring

Rensning, afsyring eller afkalkning forlænger vandsystemets levetid og giver besparelser på driftsøkonomien. Vi benytter metoder som dekontaminering og initialrengøring, passivering, de-rouge og bejdsning.

Industrirens

Dekontaminering og initialrengøring, passivering, de-rouge og bejdsning

I brugsvandssystemer, køletårne og alle andre vandsystemer opstår der belægninger som kalk, biofilm (herunder bakterier), rouge m.m. Konsekvensen er forringet flow, større slitage, højere energiomkostninger og kortere levetid. Vi foretager rensning, afsyring og afkalkning af blandt andet:

 • Rustfri tanke og beholdere
 • Køletårne
 • Trykluftsystemer
 • Vekslere
 • Rustfrie røranlæg

Det gør vi ved hjælp af dekontaminering og initialrengøring, passivering, de-rouge og bejdsning. Vi tilbyder også farmaceutisk rensning.

Dekontaminering og initialrengøring

Dekontaminering og initialrengøring er en behandling, vi sætter i værk, når jeres installationer og udstyr skal renses for urenheder. Vi foretager dekontaminering af rustfrit udstyr:

 • Når I har fået installeret nyt udstyr
 • Når jeres udstyret er blevet repareret
 • Når der er tilføjet afgreninger eller instrumenter
 • Når udstyret har været i produktion

Dekontaminering forlænger jeres anlægs levetid og sparer på energien. Det giver jer en bedre driftsøkonomi.

De-rouge

Rouge i rustfrit udstyr ses ofte på de steder, hvor udstyret har været udsat for høj temperatur fra varmt vand eller damp - eksempelvis i:

 • WFI-systemer, Hot Water-systemer, Clean-systemer
 • Tanke og beholdere, som udsættes for varm desinfektion
 • Autoklaver

Vi kan fjerne rougen ved hjælp af de-rouge - dvs. ved brug af syre og specialprodukter.

Passivering

Passivering er en behandling, vi foretager for at styrke oxidlaget på stålet. Passivering af rustfri udstyr sker typisk:

 • Når nyt udstyr er blevet installeret
 • Når udstyr er blevet repareret
 • Når der er tilføjet afgreninger, instrumenter etc.
 • Når udstyret har været udsat for kemisk overfladebehandling

Vi udfører passivering ved at behandle udstyret kemisk ved brug af syre og specialprodukter.

Farmaceutisk rensning

Til farmaceutisk rensning bruger vi udelukkende metoder, der er godkendt til rensning af farmaceutisk udstyr, og vores personale er GMP-uddannet. Vi udvælger metoderne til overfladebehandling i tæt samarbejde med vores leverandører og følger Miljølovens regler. Vi fører protokol over vores arbejde, og det giver jer fuld dokumentation for processen. Vi respekterer de gældende regler på arbejdsstedet - også når det gælder beklædning og andre sikkerhedsforanstaltninger.

Del