Spildevandsrensning i industrien

Kom på forkant med skærpede miljøkrav, sæt et grønt fingeraftryk og opnå besparelser på særbidrag med for- eller totalrensning.

Rensning af spildevand

Rensningen af spildevandet foregår i flere trin og starter med mekanisk rensning, efterfulgt af en evt. biologisk og en kemisk rensning af spildevandet. Graden af rensningen afhænger af jeres industri og jeres behov. Ofte kan I nøjes med en mekanisk rensning af spildevandet og sende det videre til et renseanlæg. Men I kan også rense jeres spildevand grundigere, så I sparer på særbidraget og kan genbruge en større del af spildevandet. De forskellige trin i processen er:

Mekanisk rensning eller forbehandling af spildevand
Mekanisk rensning - eller forbehandling - renser spildevandet for fedt og store partikler. Teknologierne, der bruges, er udligning, flotation, tromlefilter eller indløbsriste.

Biologisk rensning
Biologisk rensning fjerner kvælstof og organisk stof i spildevand. Det sker ved hjælp af anaerobe metoder til højtbelastede anlæg - fx MBR, MBBR og Memthane - og aerobe metoder til lavtbelastede anlæg - fx BioSep.

Kemisk rensning
Ved kemisk rensning fjernes de fleste metaller fra opløsninger. Det sker ved hjælp af MetClean® adsorptionsproces - et kompakt og meget effektivt anlæg, med en rensegrad på hele 99% i en et-trins proces. Med Struvia kan fosfor genvindes fra spildevand.

Bundfældning eller separering
Ved bundfældning - eller separering - adskilles slam og det rensede spildevand. Løsningerne, vi bruger til det, er UFlex, Degas, Musling og Efterklaring.

Polering
Med efterrensning eller polering kan I opnå en høj kvalitet af spildevandet. Klorid, som ikke fjernes ved kemisk eller biologisk rensning, kan fjernes med efterrensning eller polering med fx membranfiltrering (omvendt osmose), skivefilter eller inddamper.

Afløb

Vi har forskellige løsninger til håndtering af regnvand og afløb, fx:

  • Kortlægning af kloaksystem
  • Trykprøver af afløbssystem
  • Overløbsbassiner til regnvandssystemer
  • Rensning af regnvand til recipient
Del