Rent badevand

Rent badevand er en væsentlig del af Blå Flag-ordningen og spiller en stor rolle for turismen i Danmark. Ved at beskytte vores fælles hav- og kystmiljø sikrer vi rent badevand til nuværende og kommende generationer.

Spildevandsudledning og regnvandsoverløb er de mest almindelige kilder til forurening af danske badesteder. Men konsekvenserne kan begrænses.

Klimaændringer og ekstremregn

Klimaændringer og ekstremregn gør det vanskeligt at undgå regnvandsoverløb og forurening af badevandet. Men skaderne kan begrænses med forskellige tiltag. Fx ved at foretage en risikovurdering og etablere varslingssystemer. Ved at udnytte eller øge kapaciteten på afløbssystem og renseanlæg. Ved at styre tid og sted for overløb. Eller ved at foretage en grov rensning eller desinfektion af overløbsvandet. Vi ved hvordan.

Helhedsløsning begrænser forureningen

En helhedsløsning, der balancerer investeringer og risici, kan begrænse forureningens konsekvenser. Vi tilbyder:

  • Registrering og kortlægning af tekniske anlæg og forureningskilder
  • Hydraulisk modellering af fx regnbetingede overløb
  • Styring og teknologi til minimering af overløb
  • Statistisk risikovurdering af badevandsforurening – worst-case scenarier
  • Simple varslingssystemer baseret på modellering og smartere kontrolovervågning
  • Avancerede varslingssystemer med onlinemålinger, modellering og kalibrering

Brugervenligt apparatur måler badevandet

Hurtig påvisning af coliforme bakterier og E. coli i vand

I kan selv måle badevandskvaliteten med måleapparatet TECTA™. Med TECTA™ får I en hurtig og effektiv måling, der gør det muligt at afgrænse kilden og reagere hurtigt. På den måde kan I minimere konsekvenserne af forureningen. TECTA™ analyserer badevandet for skadelige bakterier og kan supplere jeres egenkontrol. I får svar på prøven i løbet af 6-18 timer. TECTA™ er brugervenlig og automatiseret og giver jer mulighed for at teste badevandet, så ofte I vil.

Del