Oversvømmelser og klimatilpasning

Vi kan forvente mere og kraftigere regn, og klimatilpasning i landets kommuner er nødvendig for at beskytte vores omgivelser og værdier. Vi har hjulpet mange kommuner med klimatilpasningsplaner, som nu skal føres ud i livet.

Når vi taler om klimatilpasning, ser vi på ændringer af kloaksystemet, den geografiske beliggenhed og lokal afledning af regnvand. Vi fokuserer på regnvandet som en ressource og ikke kun en byrde. Vi tager udgangspunkt i de specifikke områder og finder den løsning, der skaber mest værdi for kommunen, borgerne og det omgivende miljø.

Ydelser inden for klimatilpasning

Vi rådgiver kommuner og forsyninger om planlægning, prioritering og gennemførsel af kloakudbygning og forebyggende tiltag og giver jer med svar på spørgsmål som: 

  • Hvor stor er risikoen for oversvømmelser?
  • Hvilke værdier er truet?
  • Hvilke mål skal I sætte for klimatilpasningen?
  • Hvordan investerer I bedst midlerne til klimatilpasningen?

Vores ydelser omfatter:

  • udførelse af terrænanalyse og oversvømmelsesmodellering
  • rådgivning om tiltag i afløbssystemet og på terræn
  • udvikling af beredskabsplaner
  • forebyggende indsats med radarvarsling og avanceret styring af kloaksystem og renseanlæg
  • alternativ anvendelse af regnvand, eksempelvis til rekreative formål

Samspillet mellem åer, søer og kloaksystem kræver dybtgående analyser, og vi giver et samlet overblik over problemets omfang og omkostningerne til en løsning.

Strategisk klimatilpasning – fra plan til virkelighed!

DEN RIGTIGE SAMFUNDS-ØKONOMISKE LØSNING

For at opnå jeres serviceniveau for vand på terræn hjælper vi Jer med skabe overblik og prioritere indsatsen. Vi tilpasser indsatsen og sikrer, at jeres investeringer reducerer skaderne fra oversvømmelser mest muligt og bidrager positivt til bymiljøet. Krügers eksperter var med i arbejdsgruppen, som har udarbejdet Skrift nr. 31, og har derfor et indgående kendskab til metoderne.

Del