Svømmehaller og sportshaller

At beskytte miljøet og bevare vores knappe ressourcer handler også om at udnytte de ressourcer, vi bruger, mere effektivt. Vi har udviklet løsninger, der renser vandet mere skånsomt og forlænger jeres anlægs levetid.

Mindre klor i svømmehallen

Brugen af klor i svømmehaller er ved at blive et stort problem, for selv de anbefalede niveauer af klor i badevandet kan udløse astma og give åndedrætsbesvær. Med Hydrotechs tromlefiltre kan I reducere forbruget af klor i jeres svømmehal markant, for tromlefiltrene fjerner mere end 90 pct. af de organiske micropartikler fra vandet. 

Effektiv bekæmpelse af legionella

Vi er eksperter i at bekæmpe legionella. Når vi gennemgår jeres varmtvandssystem, kan vores specialister udpege, hvilke tiltag I skal tage for at minimere risikoen for legionella. Vi udfører vejledende bakteriemålinger og leverer produkter, der kan begrænse eventuel spredning af legionella. 

Beskyttelse mod kalkaflejringer

Med blødgøringsfiltre kan I forhindre kalkaflejringer på fx jeres fjernvarmeanlæg, varmtvandsbeholdere, rørledninger, køle- og varmeanlæg. Vi kan tilbyde både dobbelte og enkelte filtre til blødgøring alt afhængigt, hvor stort jeres behov for en vedvarende forsyning af blødt vand er. 

Rensning og afkalkning

Ved at rense, afsyre eller afkalke jeres centralvarmesystemer og brugsvandssystemer forlænger I jeres vandsystems levetid og opnår besparelser på driftsøkonomien.

Katodisk beskyttelse mod korrosion

I mange svømmehaller er den indstøbte armering i bassinets bund og sider korroderet på grund af det aggressive vandmiljø. Det kan I undgå med katodisk beskyttelse, der er en økonomisk attraktiv, sikker og veldokumenteret metode til at sikre svømmebassinet en lang levetid og stoppe korrosionen af den indstøbte jernarmering. Med katodisk beskyttelse påtrykkes jernarmeringen en lille jævnstrøm, som sænker armeringens potentiale. På den måde reducerer vi korrosionshastigheden markant og forlænger betonkonstruktionens levetid. Vi kan etablere et anlæg til katodisk beskyttelse af jeres svømmebassin, uden at bassinet tømmes for vand.

Del