Ingeniør i byggeri og anlæg, regn- og spildevand

Bæredygtige løsninger inden for miljø, forsyning og klimatilpasning? Er det dig?

Er du ingeniør i byggeri og anlæg, så er det måske dig, vi har brug for i vores bygge-/anlægstekniske team på vores kontor i Søborg. Lige nu omfatter stillingen primært projektering og tilsyn af bassiner, pumpestationer og ledningsanlæg i Danmark, men den vil også kunne omfatte renseanlæg og vandværker i såvel Danmark som internationalt.

Hos Krüger arbejder vi med alle typer projekter inden for regn- og spildevand samt drikkevand – fra den overordnede planlægning til projektering og tilsyn samt leverance af komponenter og nøglefærdige anlæg. Vores projekter er typisk genereret af behov for miljøforbedringer, klimatilpasning eller driftsoptimering, og omfatter f.eks. underjordiske beton- og jordbassiner, pumpestationer, tryk- og graviationsledninger, LAR-løsninger, renseanlæg og vandværker. Der er tale om såvel nyanlæg som renovering og opgradering af eksisterende anlæg.

Dig og dine arbejdsopgaver

Du skal have nogle års erfaring og have lyst til at tage ansvaret for den bygge-/anlægstekniske del af et projekt. Tæt dialog med kunden falder dig naturligt, og du skal kunne arbejde selvstændigt og sikre fremdrift, også hvis det engang i mellem kræver en ekstra indsats at komme i mål. Samtidig skal du fungere godt i tværfaglige teams, hvor løsningerne formes i et respektfuldt samarbejde. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra branchen, men ikke en forudsætning.

Dine primære opgaver bliver:

  • Bygge- og anlægsteknisk projektering
  • Kontakt med kunder, myndigheder m.fl., hvor du afdækker behov, krav og ønsker
  • Udarbejdelse af projektforslag, detailprojekter, udbudsmateriale og anlægsoverslag
  • Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning

Din nye arbejdsplads

Din arbejdsplads bliver med base i afdelingen for afløbsteknik, regnvandshåndtering og klimatilpasning. Herfra vil du indgå i projektgrupper, der ofte sammensættes på tværs af flere afdelinger. Fælles for dine nye kollegaer er, at vi synes, vores arbejde er fyldt med fantastiske muligheder, der kan være med til at løse nogle af de store udfordringer verden står overfor. Du kommer til at indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor kundefokus, videndeling og faglig stolthed er hjørnestenene. Arbejdsmiljøet er åbent og tillidsfuldt, og projekterne gennemføres i tæt samarbejde mellem forskellige fagområder, f.eks. bygnings-, maskin-, el- og procesingeniører samt hydrauliske eksperter. 

Vi tilbyder dig

  • At deltage i spændende projekter med miljø, forsyning og bæredygtighed som omdrejningspunkt
  • Gode udviklingsmuligheder, som du selv kan påvirke retningen af
  • Rare og hjælpsomme kollegaer i et velfungerende og uformelt miljø
  • Gode og tidssvarende ansættelsesforhold
  • Fokus på din trivsel
Del