Building Green Copenhagen

Til Building Green i København viser vi nogle af vores grønne og bæredygtige løsninger til ejendomme.

NYHED: Garanti mod gennemtæring

Ejendomme, institutioner og virksomheder, der har en aftale om fast årlig service hos Krüger Aquacare, er fra 1. juni omfattet af den nye garanti mod gennemtæring på korrosionsbeskyttede varmtvandsbeholdere. Uden meromkostning og som en del af servicen.

- Der findes mange forskellige fabrikater på markedet – også mange af ældre dato, der ikke fremstilles mere. Derfor tilbyder vi nu som de eneste på markedet en garanti, der omfatter alle fabrikater uanset alder, og som gælder lige så længe, vi har en serviceaftale, siger Eskild Beiter, Krüger Aquacare. – Vi er stolte af det arbejde, vi laver, og står inde for det. Derfor giver vi garantien uden nogen forhøjelse af prisen, hverken for nuværende eller nye kunder.

Uundværlig service

Den nye garanti er henvendt til beboelsesejendomme og institutioner med et stort vandforbrug og dermed store varmtvandsbeholdere (med mandehul). Både beholdere med simpel beskyttelse med magnesiumanoder og beholdere med elektrolyseanlæg er omfattet af garantien. Uanset metode skal varmtvandsbeholderne serviceres, anoderne udskiftes og tanken renses. Skulle der mod forventning ske gennemtæring, betaler Krüger Aquacare reparationen af varmtvandsbeholderen.

Hvis en varmtvandsbeholder ikke vedligeholdes, vil korrosionen uvægerligt sætte ind. Hvor længe den kan holde uden service, kan variere, men især ved høje temperaturer, og hvor indholdet af klorider er højt, sker tæringen hurtigt. Og det koster: Ud over udgiften ved reparation eller udskiftning risikerer man vandskade – og det medfører store ulemper for brugerne, mens en ny varmtvandsbeholder installeres, eller den gamle repareres.

Tryghed for gamle og nye kunder

- Den nye garanti fra Krüger Aquacare giver os tryghed, siger Allan Elsass, Salling Ejendomsservice. – Begyndende tæring bliver opdaget ved service-besøgene, og hvis uheldet alligevel skulle være ude, så er det rart, at der er nogen, der tager hånd om reparationen og omkostningerne.

- Vores garanti omfatter alle nuværende kunder, og den vil omfatte alle nye, hvis ikke en inspektion af varmtvandsbeholderen viser uoprettelig tæring, eller helt særlige forhold taler imod det, lover Eskild Beiter.

Dermed er problemet en gang for alle løst.

Vores løsninger

Varmemesterservice

Få en serviceaftale med en professionel varmemester til at holde opsyn med og kontrollere jeres varmeanlæg. Det forlænger anlæggets levetid, så I undgår miljøbelastende udskiftninger af anlægget.

Læs mere her

Korrosionsbeskyttelse

Med tiden vil galvaniseret stål, rustfrit stål, kobber og plast korrodere eller afgive uønskede stoffer til vandsystemet, så I får rødt vand. Løbende rensning og korrosionsbeskyttelse vil forlænge anlæggets levetid, reducere udledningen af uønskede stoffer og sikre, at I undgår driftsproblemer.

Læs mere her

Rensning, afkalkning og afsyring af vandsystemer

Kalk på spiralerne kan give et merforbrug på 10 pct. på varmeregnskabet. Ved at rense, afsyre eller afkalke jeres varmesystem mindskes slitagen, og systemet kan overføre varmen langt mere effektivt til gavn for miljø og økonomi. Og I kan opnå energibesparelser.

Læs mere her

Del