Spildevandstræf

Krüger deltager på Spildevandstræf onsdag den 4. september 2019. Arrangementet afholdes af Spildevandsforeningen Øst på Frederikssund Renseanlæg.

På årets spildevandstræf ser vi frem til at få en spændende faglig snak. Vi glæder os også til at vise vores løsninger til fremtidens renseanlæg.

AQUAVISTA™ Plant maksimerer værdien af dit renseanlæg med intelligent styring af anlæggets processer.

HUBER ROTAMAT RoFAS vasker og frasorterer partikler i slammet så ristestof, sand, grus, sten og fedt, som kan tilstoppe normale indløbsriste eller modtageanlæg. Vasketromlen tilstopper ikke, og på grund af den høje driftssikkerhed anvendes samme teknologi i affaldsindustrien til separation, sortering og vask mv. 

Spulevand er renset spildevand, som opfylder kravene til udledningen fra renseanlægget. Hydrotech Tromlefilter kan med sin store kapacitet sikre en stabil levering af spulevand til proces- og maskinudstyr på renseanlægget.

Fremtidssikret drift af renseanlægget med Krügers komplette serviceaftale, der er tilpasset til den enkeltes behov. Læs mere her.

Del