Pesticider i vandet – hvad kan man gøre på vandværket?

På temamødet får du overblik over, hvordan et filter med aktivt kul kan rense vandet for de fleste pesticider. Når beslutningen om brug af aktivt kul er truffet, er der en del overvejelser at gøre: Hvilke kul skal vælges, hvor meget kul skal anvendes, hvad skal opholdstiden være, hvor stor en tank skal man anvende, hvor og hvordan skal filtret kobles på vandværket, hvordan indkøres filtret, hvad skal der til for at vandet kan frigives.

Mødets indhold:

  • Hvad er aktivt kul, og hvordan virker filtrering med aktivt kul
  • Hvilke pesticider kan fjernes
  • Beregninger af kulmængde, tankvolumen
  • Kritiske forhold ved installation og indkøring
  • Indhold i ansøgning om tilladelse
  • Driftsmæssige erfaringer

Vi glæder os til at se jer til et møde om dette fagligt spændende og yderst aktuelle emne!

Med venlig hilsen,

Stine Reimer Priess og Christian Balder

Del