Mød vores medarbejdere

For Krügers medarbejdere handler vandbehandling om at bevare en værdifuld ressource nu og i fremtiden. Mød nogle af Krügers dedikerede medarbejdere nedenfor.

Projektledelse

Anita Mejer

Anita Mejer - Projektleder

Jeg startede som projektleder i Krügers internationale division og fik hurtigt ansvar for et stort projekt til 52 mio. kr. Samtidig fik jeg en erfaren projektleder som mentor, og det fungerede virkeligt godt. Vi har også et projektlederforum, hvor vi mødes og udveksler erfaringer. Jeg kommer oprindeligt fra Ungarn, og min kulturelle forståelse bruger jeg på projekterne i Østeuropa.

Koordinering af viden

Lars Bergstrand-Poulsen

Lars Bergstrand-Poulsen – Proposal Manager

Som Proposal Manager er jeg involveret i projekter over 10-15 mio. kr. Jeg leder tilbudsarbejdet, koordinerer med relevante fagingeniører, og sørger for at tilbuddet indeholder de elementer der kræves for at lave et godt tilbud. Når jeg samler bidrag fra mange forskellige faggrupper, mærker jeg at vi har stor viden fordelt i firmaet. Det betyder at jeg sammen med resten af teamet kan udarbejde troværdige tilbud, og kan stå inde for at det vi tilbyder, også er det vi leverer.

Stor variation i arbejdet

Peter Borch Nielsen

Peter Borch Nielsen – Chefingeniør

Hos Krüger oplever jeg stor frihed til selv at planlægge min arbejdsdag, hvor jeg deltager i både store og små projekter med varierende arbejdssteder. Det kan f.eks. være i Grønland til opstart af vandværker, hvor jeg har designet renseprocessen. Jeg deltager bl.a. også i udvikling af nye produkter, og underviser i vandbehandling hos eksempelvis vandværksforeningerne. Hvis jeg skulle vælge tre ord der karakteriserer Krüger ville det være frihed, muligheder og variation.

Tværfagligt arbejde

Anne Katrine Vangsgaard

Anne Katrine Vangsgaard - Procesingeniør

Jeg nyder godt af kollegial videndeling, og min Ph.D. bruger jeg dagligt i mit arbejde med at udvikle nye vandstyringsformer og optimere de biologiske processer i styringen, som Krüger er kendt for. Det tværfaglige arbejde (også internationalt) og vekslen mellem at arbejde i dybden og helt overordnet gør, at jeg føler, jeg selv kan præge mit arbejde.

Stærkt fagligt miljø og gode udviklingsmuligheder

Henrik Rønnow Thomsen

Henrik Rønnow Thomsen – Senioringeniør

I dag deltager jeg meget i tilbuds- og salgsarbejde til både danske og internationale kunder, hvor jeg er med til at definere omfanget af en opgave. Samtidig er jeg problemknuser for kunderne og deltager også i udvikling af nye styringsalgoritmer. Jeg har fået mulighed for at prøve forskellige områder af og har derigennem udviklet mig meget. Som kollegaer bruger vi også hinanden til sparring, hvilket er med til at gøre de gode idéer endnu bedre. 

Luften summer af faglig stolthed

Jesper Lindholm

Jesper Lindholm – Projektchef

Jeg har i jobbet ofte tæt kontakt med kunderne, og hos Krüger får jeg lov til at udfolde det faglige niveau, som er naturligt for mig. Det giver kunderne den bedste løsning på langt sigt. Hos Krüger summer luften af viden og faglig stolthed, og der er gode muligheder for at have indflydelse på, hvordan vi gør tingene. Her bliver man hurtigt kastet ud i udfordrende opgaver, og jeg føler mig i høj grad værdsat for mine evner, og møder respekt hos både ledere og kollegaer.

Fra forskning til projektleder

Aviaja Anna Hansen

Aviaja Anna Hansen - Procesingeniør

Efter at have arbejdet syv år på universitetet, startede jeg i Krüger, og det var en positiv oplevelse. Jobbet er afvekslende og spænder fra små opgaver til store opgaver og projektledelse. Jeg er også med i udviklingsprojekter. Bredden gør, at jeg fortsat udvikler mig. Mine kollegaer er kompetente, og udover det faglige samarbejde har vi det sjovt sammen. Vores ledere har tillid til os, giver os ansvar, støtter os og viser stor interesse for vores arbejdsområde.

Kan se resultatet af arbejdet

Mathias Lassen Nørlem

Mathias Lassen Nørlem - Projektingeniør

Da jeg var studerende, hørte jeg om Krüger som en virksomhed, der altid er klar med nye, innovative løsninger til håndtering af regn- og spildevand. Og selvom det lyder som en kliché, så er det noget, jeg er blevet bekræftet i, siden jeg blev ansat. Til daglig sidder jeg i et team, der står for hydraulisk modellering og planlægningsopgaver inden for afløbsteknik og klimatilpasning. I den sammenhæng beskæftiger jeg mig også meget med renseteknologier. 

Typisk arbejder vi på projektbasis, men som en spændende, løbende arbejdsopgave kan jeg nævne planlægning og styring af Københavns ferske vandsystem, hvor jeg som bosat i København, dagligt ser, hvad jeg arbejder med.    

Gode udviklingsmuligheder

Niels-David Gual

Niels-David Gual - Projektleder

I Krüger er der store muligheder for at udvikle sig. Jeg har skiftet job internt og arbejder nu primært med projekter inden for spildevandsrensning. Min tidligere erfaring med procesanlæg har vist sig at være meget brugbar. Selvom det er to vidt forskellige jobs, nyder jeg at have et stort fagligt netværk, der bruges på tværs i organisationen, også internationalt. Denne alsidighed er en af flere fordele ved at arbejde i en stor virksomhed.

En dynamisk og afvekslende hverdag

Michael Schytz Poulsen

Michael Schytz Poulsen - Projektingeniør

Som maskiningeniør hos en rådgiver løser man både opgaver på kontoret og ude hos kunden. Det gør arbejdsdagen dynamisk og afvekslende. Krüger er en familievenlig og fleksibel virksomhed, og det gør, at døgnets timer går op i en højere enhed. Vi har deltaget i flere arrangementer, hvor hele familien var med. Her er et rart arbejdsmiljø, og det er vigtigt for mig at arbejde i en virksomhed, som er med til at gøre verden til et bedre og grønnere sted at leve.

Min hverdag skaber værdi

Peter Grandjean Jørgensen

Peter Grandjean Jørgensen - Projektingeniør

Min faglighed inden for klimatilpasninger er med til at gavne kunden. På studiet bestemmer du selv i hvilken retning, din løsning skal findes, men her viser kunden retningen. Du udtænker konkrete løsninger, hvor du bygger videre på din faglige platform. Krüger er en spændende faglig og social arbejdsplads, hvor nye teknologier og udvikling er i fokus. Her er mange dygtige kollegaer.

Specialist i spildevandsprocesser

Michael Vendrup

Michael Vendrup - Senior Procesingeniør

Jeg har arbejdet i Krüger i mere end 20 år. I dag arbejder jeg som specialist i spildevandsprocesser - specielt renseanlæg til større industri­virksomheder både i Danmark og i udlandet. Jeg har mange gode kollegaer omkring mig, som både er kompetente og spændende sparringspartnere. Jobbet er en god kombination af såvel teknik som mennesker, der løser ­meningsfyldte opgaver.

Del