Krüger Aquacare

Krüger Aquacare har Danmarks stærkeste program inden for vandbehandling. Vi tilbyder standardløsninger til industrien, ejendomme, sundhedssektoren og restaurationsbranchen.

NYHED: Garanti mod gennemtæring

Ejendomme, institutioner og virksomheder, der har en aftale om fast årlig service hos Krüger Aquacare, er fra 1. juni omfattet af den nye garanti mod gennemtæring på korrosionsbeskyttede varmtvandsbeholdere. Uden meromkostning og som en del af servicen.

- Der findes mange forskellige fabrikater på markedet – også mange af ældre dato, der ikke fremstilles mere. Derfor tilbyder vi nu som de eneste på markedet en garanti, der omfatter alle fabrikater uanset alder, og som gælder lige så længe, vi har en serviceaftale, siger Eskild Beiter, Krüger Aquacare. – Vi er stolte af det arbejde, vi laver, og står inde for det. Derfor giver vi garantien uden nogen forhøjelse af prisen, hverken for nuværende eller nye kunder.

Uundværlig service

Den nye garanti er henvendt til beboelsesejendomme og institutioner med et stort vandforbrug og dermed store varmtvandsbeholdere (med mandehul). Både beholdere med simpel beskyttelse med magnesiumanoder og beholdere med elektrolyseanlæg er omfattet af garantien. Uanset metode skal varmtvandsbeholderne serviceres, anoderne udskiftes og tanken renses. Skulle der mod forventning ske gennemtæring, betaler Krüger Aquacare reparationen af varmtvandsbeholderen.

Hvis en varmtvandsbeholder ikke vedligeholdes, vil korrosionen uvægerligt sætte ind. Hvor længe den kan holde uden service, kan variere, men især ved høje temperaturer, og hvor indholdet af klorider er højt, sker tæringen hurtigt. Og det koster: Ud over udgiften ved reparation eller udskiftning risikerer man vandskade – og det medfører store ulemper for brugerne, mens en ny varmtvandsbeholder installeres, eller den gamle repareres.

Tryghed for gamle og nye kunder

- Den nye garanti fra Krüger Aquacare giver os tryghed, siger Allan Elsass, Salling Ejendomsservice. – Begyndende tæring bliver opdaget ved service-besøgene, og hvis uheldet alligevel skulle være ude, så er det rart, at der er nogen, der tager hånd om reparationen og omkostningerne.

- Vores garanti omfatter alle nuværende kunder, og den vil omfatte alle nye, hvis ikke en inspektion af varmtvandsbeholderen viser uoprettelig tæring, eller helt særlige forhold taler imod det, lover Eskild Beiter.

Dermed er problemet en gang for alle løst.

Brancher

Vi har gennem mange år samarbejdet med mange forskellige brancher i industrien. Vi kender jeres udfordringer, og vi kan sikre jer fuld kontrol over vandkvaliteten, samtidig med at I opnår besparelser.

Vandbehandling i ejendomme

Krüger Aquacare har et bredt program af serviceydelser og produkter til ejendomssektoren samt til beskyttelse af konstruktioner i vand.

Løsninger

I får adgang til hele pakken af standardløsninger og serviceydelser til industriens håndtering af vand.

Landsdækkende service

Med mere end 50 servicebiler på de danske landeveje samt kontor, serviceafdelinger og regenerationscentraler i Jylland og på Sjælland, er vi landsdækkende og kan sikre kunderne hurtig service. Vores produktionsfaciliteter opfylder alle miljøkrav, og vi har konstant fokus på at optimere arbejdsprocesserne for at sikre vores kunder de bedste løsninger for at sikre vores kunder de bedste løsninger. 

Del