Speciale i bæredygtig vandbehandling

Jordens ressourcer bliver stadigt mere knappe, samtidig med at vores behov for ressourcer stiger i mere tæt befolkede og urbaniserede dele af verden. Vores mål er at levere bæredygtige løsninger til rensning og genanvendelse af vand til gavn for nutidens og fremtidens generationer.

Bæredygtige løsninger til behandling af vand

Krüger er en internationalt orienteret miljøvirksomhed, der gennem mere end 110 år har arbejdet med vandbehandling til kommuner, forsyninger og industrien. Vi har fokus på at bevare de naturlige ressourcer ved at genanvende vand og reducere de miljømæssige påvirkninger mest muligt. Vi arbejder målrettet på at udvikle helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger i samarbejde med forsyninger, industri og vidensinstitutioner, hvor vi i fællesskab udvikler nye teknologier og løsninger. Herudover samarbejder vi med de førende leverandører af udstyr og komponenter for at sikre de bedste løsninger til vores kunder.

Som en del af Veolia-koncernen har vi adgang til en stor portefølje af bæredygtige teknologier og den nyeste specialistviden indenfor blandt andet cirkulær økonomi. Vi skræddersyr den enkelte løsning til jeres specifikke behov og udfordrer kendte løsninger, når det er relevant.

Rådgiver, entreprenør og leverandør

Krüger arbejder som rådgiver, entreprenør og leverandør af udstyr, løsninger og service inden for procesvand, drikkevand, spildevand, klimasikring og jordforurening. Sammen med vores kunder bidrager vi til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv.

I Danmark beskæftiger vi ca. 450 dygtige medarbejdere.

Del