FN's verdensmål

Med FN's verdensmål er der taget hul på at løse nogle af verdens udfordringer som: klimaforandringer, miljøet i verdenshavene, luftforurening, fattigdom, mangel på drikkevand og gode sanitære forhold.

Rent vand og sanitet

Adgang til rent vand, gode sanitære forhold og håndtering af vand i forbindelse med klimaforandringer er helt grundlæggende nødvendigheder for at styrke folkesundheden, afskaffe fattigdom & sult og etablere bedre og mere bæredygtige byer. Det er en af grundene til, at vand spiller en central rolle i FN's verdensmål (fx verdensmål nr. 6 - rent vand og sanitet). 

Ifølge UN Water

  • bliver 80 pct. af verdens spildevand ikke renset
  • har 1,8 mia. mennesker verden over kun adgang til forurenet drikkevand
  • er forurenet vand, dårlig sanitet og hygiejne årsag til ca. 842.000 dødsfald om året

FN's verdensmål er vigtige for at løse verdens udfordringer, og alle med kompetencer inden for fx vandbehandling kan og bør bidrage positivt til den globale udvikling. For med innovative og bæredygtige teknologier kan vi fremme effektiv brug af vand og bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Mange af vores nuværende teknologier og løsninger kan bidrage til at løse nogle af verdens store vand- og miljøudfordringer:

Bæredygtig udvikling af infrastrukturen i Vietnam

Udbygning af afløbssystemet med over 50 km ledninger, mere end 1500 brønde og fordobling af det lokale renseanlægs kapacitet sikrer den sanitære infrastruktur i Boun Ma Thout. Det er et led i regeringens overordnede plan om at sikre, at den hastige omstilling fra landbrug mod industri og services bliver fulgt af tilsvarende udbygning af infrastrukturen.

Bæredygtig produktion af fisk i Norge

Det nye landbaserede anlæg for produktion af lakseyngel består af den gennemprøvede RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture system) og forventes klar til indsættelse af den første rogn i foråret 2018. Det opføres for Lerøy Seafood Group i Fitjar syd for Bergen i Norge. Projektets færdiggørelse følger lakseyngelens udvikling og får en kapacitet på 4.000 tons smolt og post-smolt årligt.

Fremtidssikret renseanlæg i Sverige

Etableringen af et helt nyt renseanlæg i Borås i Sverige er ved at være afsluttet. Anlægget er designet til at opfylde meget strenge miljøkrav, samtidig med at løsningen er energieffektiv. Ikke bare energiforbrug er optimeret, men også fosfor kan genvindes i stort omfang. Den samlede kapacitet er på 9.600 m3 pr. time, og anlægget vil kunne rense spildevandet fra 210.000 personer i fremtiden.

Børnedødeligheden reduceret i Ecuador

Krüger har gennem årene gennemført en lang række Danida-finansierede projekter i Latinamerika, blandt andet i Lago Agrio i den nordlige del af Ecuador. Her er børnedødeligheden faldet med mere end 30 pct., siden vandforsyningen blev opgraderet. Det seneste projekt ligger i Machala, som er den 4. største by, og forsyner ca. 230.000 mennesker med rent drikkevand.

Forureningsoprensning sikrer sundt indeklima

På Kvarnholmen ved Stockholm er det umulige blevet muligt. Et 1.300 m2 stort klippeområde er renset op til ca. 30 meter under terræn. Forureningen bestod af klorerede opløsningsmidler fra læk i en silo. Forureningen er spredt ved nedsivning i sprækker og via sprækkezoner i grundfjeldet. Oprensningen er den første af sin slags i klippeformation.

Rent vand og sanitet i Zambia

Mindre vandspild og færre oversvømmelser. Det er perspektiverne i den renovering af anlæg til drikke- og spildevandsforsyning, som Krüger er i gang med i det nordlige Zambia. Projektet omfatter forsyningsanlæggene i de tre byområder Ndola, Luanshya og Masaiti i det nordlige Zambia. Projektet lånefinansieres af Danida og gennemføres i samarbejde med lokale partnere.

Oslo forstæder får renere elv

Tre kommuner i Romerike området nord for Oslo får snart renset sit overløbsvand og elimineret udledningen af urenset spildevand. Det sker ved et nyt overløbsrenseanlæg, der samtidig skal fungere som et helstøbt reserverenseanlæg. I dimensioneringen er der taget højde for fremtidige klimahændelser og for en stærk befolkningstilvækst.

Spansk storby leder renere vand i Atlanterhavet

Vigos 850.000 indbyggere fik erstattet deres gamle renseanlæg med et nyt effektivt og kompakt anlæg på samme sted midt i bymæssig bebyggelse. Det gamle anlæg var overbelastet, og der var for mange overløb ud i bugten. En god løsning med kombination af flere unikke teknologier sikrede Krüger opgaven sammen med sit spanske søsterselskab.

Kinesiske Changchun vil reducere vandtabet

Hjørring Vandselskab har åbnet dørene for et projektsamarbejde med den kinesiske storby med Krüger som projektleder. Målet er med dansk teknologi og knowhow at hjælpe byens vandselskab med at reducere vandtabet. Den første målsætning er at reducere vandspildet med mindst 10 pct. Da 7 mio. mennesker forsynes med drikkevand, handler det om rigtigt store mængder.

Fremtidssikrede grønlandske vandværker

Tre nye bygder i Grønland får en ekstra garanti for lokalbefolkningens sundhed. Det sker, når Krüger i løbet af 2018 leverer robuste og moderniserede værker, som kan klare de variationer, der kendetegner området. Udfordringen knytter sig primært til øgede mængder af organisk materiale i de lokale søer, hvor vandværkerne typisk indvinder råvand.

Del