Fra Filantropi til Forretning

Krüger er sammen med 20 andre virksomheder udvalgt af Dansk Industri til at deltage i det ambitiøse projekt ”FN's verdensmål - Fra Filantropi til Forretning”.

I de næste 2½ år skal de deltagende virksomheder udvikle innovative og bæredygtige løsninger og forretningsmodeller, der skal styrke vores forretning og bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden – og samtidig fungere som inspiration for andre danske virksomheder.

For Krüger er bæredygtighed en forankret del af forretningsgrundlaget. Vi tror på, at bæredygtig vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. Som eksempler kan nævnes fokus på drikkevandssikkerhed og videregående vandbehandling. Udviklingen af Bioraffinaderiet, hvor renseanlæg er energiproducerende og genvinder gødning og rent vand. Det er også tilfældet, når vi arbejder med anlæg til landbaseret fiskeopdræt, løsninger til klimatilpasning og oprensning af forurenet jord. 

Fremover vil verdensmålene være vigtige pejlemærker, hvor vi i tætte partnerskaber vil blive ved med at undersøge, hvad skal vi gøre mere af, og hvad skal vi gøre mindre af. Krügers medarbejdere er opfordret til på alle niveauer at bidrage til det, og en række grønne ambassadører er ved at melde sig på banen. Og medarbejderne er engagerede.

– Det betyder utroligt meget for vores medarbejdere at gøre en forskel, og vi oplever et stort engagement. Medarbejderne fortæller ofte, hvor vigtigt det er, når arbejdet også bidrager til noget større, siger Anne Abraham, HR og Kommunikationsdirektør i Krüger.

Del