Bæredygtig forretning

Med vores bæredygtige løsninger bevarer vi vores ressourcer bedst muligt og udnytte de ressourcer, vi bruger, optimalt. Sammen med vores kunder skaber vi holdbare løsninger, som bygger på samfundsmæssig ansvarlighed. 

Samfundsansvar - CSR

Bæredygtighed 

For Krüger er det vigtigt at fremme global bæredygtighed. Derfor fokuserer vi på innovative løsninger og teknologier, der reducerer energiforbruget i vandbehandling, spildevandsrensning og slamhåndteringsanlæg, og som bevarer og genvinder ressourcer. Det er blandt andet vandløsninger, hvor der kontinuerligt er fokus på at bevare ressourcer, minimere forbrug og geninvinde ressourcer i form af energi, rent vand, næringsstoffer og producere biogas. Samtidig arbejder vi løbende på at mindske vores CO2-udledning ved at reducere vores energiforbrug.

Social ansvarlighed 

Vi arbejder aktivt med social ansvarlighed i både ledelsessammenhænge og daglige projektaktiviteter. Vores vision og værdier er forankret i virksomheden, og værdierne solidaritet, ansvarlighed og respekt afspejler vores bidrag til en samfundsmæssig holdbar og bæredygtig udvikling. Samtidig ser vi mangfoldighed som en styrke, som alle medarbejdere kan drage fordel af. 

Værdierne ligger tæt op ad de værdier og den sociale ansvarlighed, som Veolia bygger på verden over. Gennem Veolia er Krüger tiltrådt UN Global Compact og har adgang til en central etisk komité, som skal sikre, at alle medarbejdere arbejder efter de samme etiske principper; respekt, integritet og ærlighed, overholdelse af lovgivning, lokale aftaler, samt socialt ansvar og respekt for miljøet. 

Del